โอชุกิ ถึง คาวากุจิโกะ

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • フジサン特急 : 54นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ : 55นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 44นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์ : 54นาที ~
 • 富士山ビュー特急 : 50นาที ~
6:00
 • 06:32 → 07:27 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
7:00
 • 07:03 → 07:58 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:24 → 08:18 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:55 → 08:53 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
8:00
 • 08:19 → 09:14 ( 55นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:40 → 09:26 ( 46นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:50 → 09:52 ( 1โมง 2นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
9:00
 • 09:16 → 10:10 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 09:42 → 10:26 ( 44นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
10:00
 • 10:00 → 10:55 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:42 → 11:26 ( 44นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
11:00
 • 11:01 → 11:56 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:27 → 12:25 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:49 → 12:39 ( 50นาที )
  富士山ビュー特急1号
  ถึง คาวากุจิโกะ
12:00
 • 12:11 → 13:09 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 12:48 → 13:42 ( 54นาที )
  フジサン特急11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 12:59 → 13:57 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
13:00
 • 13:50 → 14:46 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
14:00
 • 14:17 → 15:16 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 14:54 → 15:48 ( 54นาที )
  富士山ビュー特急3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
15:00
 • 15:20 → 16:17 ( 57นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 15:51 → 16:46 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
16:00
 • 16:13 → 17:17 ( 1โมง 4นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 16:37 → 17:35 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
17:00
 • 17:03 → 18:04 ( 1โมง 1นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 17:40 → 18:45 ( 1โมง 5นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
18:00
 • 18:27 → 19:30 ( 1โมง 3นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
19:00
 • 19:00 → 20:02 ( 1โมง 2นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:43 → 20:38 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
20:00
 • 20:11 → 21:08 ( 57นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 20:51 → 21:46 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
21:00
 • 21:11 → 22:07 ( 56นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 21:45 → 22:39 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
22:00
 • 22:30 → 23:26 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
23:00
 • 23:10 → 00:05 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ