อาซากุสะ ถึง นิฮงบาชิ (โตเกียว)

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 8นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 6นาที ~
 • 都営浅草線快特 : 8นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 8นาที ~
 • 都営浅草線急行 : 8นาที ~
5:00
 • 05:03 → 05:12 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:16 → 05:25 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:26 → 05:35 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:36 → 05:45 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:47 → 05:55 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:55 → 06:03 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
6:00
 • 06:04 → 06:13 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:12 → 06:21 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:21 → 06:29 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:27 → 06:33 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:30 → 06:39 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:38 → 06:47 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:43 → 06:52 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:49 → 06:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:55 → 07:04 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
7:00
 • 07:00 → 07:09 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:05 → 07:13 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:11 → 07:19 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:15 → 07:23 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:19 → 07:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:22 → 07:31 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:25 → 07:34 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:29 → 07:38 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 07:33 → 07:42 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:35 → 07:44 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:38 → 07:47 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:40 → 07:49 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:43 → 07:52 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:45 → 07:54 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:48 → 07:57 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:51 → 08:00 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:54 → 08:03 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:56 → 08:05 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:59 → 08:08 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
8:00
 • 08:01 → 08:10 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:04 → 08:13 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:06 → 08:15 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:09 → 08:18 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:11 → 08:20 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:14 → 08:23 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:16 → 08:25 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:19 → 08:28 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:22 → 08:31 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:25 → 08:34 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:29 → 08:38 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:31 → 08:40 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:34 → 08:43 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:36 → 08:45 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:39 → 08:48 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:42 → 08:51 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:44 → 08:53 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:47 → 08:56 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:49 → 08:58 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:52 → 09:01 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:54 → 09:03 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:57 → 09:06 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
9:00
 • 09:01 → 09:09 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:04 → 09:12 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:07 → 09:15 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:09 → 09:18 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:13 → 09:21 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:16 → 09:24 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:19 → 09:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:22 → 09:31 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:25 → 09:33 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:27 → 09:36 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:32 → 09:39 ( 7นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:35 → 09:43 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:38 → 09:46 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:41 → 09:49 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:44 → 09:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:48 → 09:57 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:51 → 10:00 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:55 → 10:03 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:58 → 10:06 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
10:00
 • 10:03 → 10:11 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:06 → 10:14 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:11 → 10:20 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:17 → 10:25 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:22 → 10:29 ( 7นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:24 → 10:33 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:28 → 10:37 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:32 → 10:40 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:35 → 10:44 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:40 → 10:49 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:45 → 10:54 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:50 → 10:59 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:55 → 11:04 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
11:00
 • 11:03 → 11:09 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:05 → 11:14 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:10 → 11:19 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:15 → 11:24 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:20 → 11:29 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:25 → 11:34 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:30 → 11:39 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:35 → 11:44 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:43 → 11:49 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:45 → 11:54 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:50 → 11:59 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:55 → 12:04 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
12:00
 • 12:00 → 12:09 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:05 → 12:14 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:10 → 12:19 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:15 → 12:24 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:23 → 12:29 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:25 → 12:34 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:30 → 12:39 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:35 → 12:44 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:40 → 12:49 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:45 → 12:54 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:50 → 12:59 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:55 → 13:04 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
13:00
 • 13:03 → 13:09 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:05 → 13:14 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:10 → 13:19 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:15 → 13:24 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:20 → 13:29 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:25 → 13:34 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:30 → 13:39 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:35 → 13:44 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:43 → 13:49 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:45 → 13:54 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:50 → 13:59 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:55 → 14:04 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
14:00
 • 14:00 → 14:09 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:05 → 14:14 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:10 → 14:19 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:15 → 14:24 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:23 → 14:29 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:25 → 14:34 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:30 → 14:39 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:35 → 14:44 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:40 → 14:49 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:45 → 14:54 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:50 → 14:59 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:55 → 15:04 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
15:00
 • 15:03 → 15:09 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:05 → 15:14 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:10 → 15:19 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:15 → 15:24 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:20 → 15:29 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:24 → 15:33 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:30 → 15:38 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:35 → 15:43 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:42 → 15:49 ( 7นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:45 → 15:53 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:50 → 15:58 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:54 → 16:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:59 → 16:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
16:00
 • 16:03 → 16:12 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:11 → 16:19 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:16 → 16:24 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:20 → 16:28 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:25 → 16:33 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:31 → 16:39 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:35 → 16:43 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:39 → 16:47 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:44 → 16:52 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:49 → 16:57 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:53 → 17:02 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:57 → 17:05 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:59 → 17:08 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
17:00
 • 17:04 → 17:13 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:09 → 17:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:14 → 17:22 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:19 → 17:27 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:22 → 17:31 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:25 → 17:34 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:29 → 17:37 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:33 → 17:41 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:36 → 17:44 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:39 → 17:47 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:44 → 17:52 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:48 → 17:57 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:52 → 18:01 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:56 → 18:04 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:59 → 18:07 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
18:00
 • 18:01 → 18:10 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:04 → 18:13 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:09 → 18:17 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:13 → 18:21 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:16 → 18:25 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:19 → 18:27 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:23 → 18:31 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:27 → 18:35 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:30 → 18:38 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:34 → 18:42 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:37 → 18:46 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:40 → 18:49 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:44 → 18:52 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:47 → 18:55 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:50 → 18:58 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:54 → 19:03 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:59 → 19:07 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
19:00
 • 19:03 → 19:12 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:07 → 19:16 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:11 → 19:19 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:16 → 19:24 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:19 → 19:28 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:24 → 19:32 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:30 → 19:39 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:37 → 19:45 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:40 → 19:49 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:45 → 19:53 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:48 → 19:57 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:52 → 20:00 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:55 → 20:04 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:58 → 20:06 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
20:00
 • 20:02 → 20:11 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:05 → 20:14 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:10 → 20:18 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:14 → 20:23 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:19 → 20:27 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:23 → 20:31 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:27 → 20:35 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:31 → 20:40 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:38 → 20:46 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:43 → 20:51 ( 8นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:49 → 20:58 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:56 → 21:04 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
21:00
 • 21:01 → 21:09 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:04 → 21:13 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:09 → 21:18 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:17 → 21:25 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:24 → 21:33 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:31 → 21:39 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:37 → 21:45 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:40 → 21:48 ( 8นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:44 → 21:53 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:50 → 21:58 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:55 → 22:04 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
22:00
 • 22:00 → 22:08 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:06 → 22:15 ( 9นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:12 → 22:21 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:17 → 22:26 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:26 → 22:34 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:33 → 22:42 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:41 → 22:50 ( 9นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:50 → 22:58 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
23:00
 • 23:00 → 23:09 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:08 → 23:17 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:18 → 23:27 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:28 → 23:36 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง คานากาว่าชินมาจิ
 • 23:37 → 23:45 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:49 → 23:58 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:57 → 00:05 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง ชินากาว่า
0:00
 • 00:08 → 00:17 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง วัดเซนกาคุจิ