อาซากุสะ ถึง วัดเซนกาคุจิ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 20นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 17นาที ~
 • 都営浅草線快特 : 21นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 21นาที ~
 • 都営浅草線急行 : 20นาที ~
5:00
 • 05:03 → 05:24 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:16 → 05:37 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:26 → 05:48 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:36 → 05:57 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:47 → 06:07 ( 20นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:55 → 06:15 ( 20นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
6:00
 • 06:04 → 06:25 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:12 → 06:33 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:21 → 06:42 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:27 → 06:44 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:30 → 06:51 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:38 → 06:59 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:43 → 07:04 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:49 → 07:10 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:55 → 07:16 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
7:00
 • 07:00 → 07:21 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:05 → 07:26 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:11 → 07:32 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:15 → 07:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:19 → 07:40 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:22 → 07:43 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:25 → 07:48 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:29 → 07:52 ( 23นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 07:33 → 07:55 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:35 → 07:58 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:38 → 08:00 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:40 → 08:03 ( 23นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:43 → 08:05 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:45 → 08:08 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:48 → 08:10 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:51 → 08:13 ( 22นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:54 → 08:16 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:56 → 08:19 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:59 → 08:21 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
8:00
 • 08:01 → 08:24 ( 23นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:04 → 08:26 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:06 → 08:29 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:09 → 08:31 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:11 → 08:34 ( 23นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:14 → 08:36 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:16 → 08:39 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:19 → 08:42 ( 23นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:22 → 08:44 ( 22นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:25 → 08:48 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:29 → 08:51 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:31 → 08:53 ( 22นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:34 → 08:56 ( 22นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:36 → 08:59 ( 23นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:39 → 09:02 ( 23นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:42 → 09:04 ( 22นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:44 → 09:07 ( 23นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:47 → 09:09 ( 22นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:49 → 09:12 ( 23นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:52 → 09:14 ( 22นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:54 → 09:17 ( 23นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:57 → 09:19 ( 22นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
9:00
 • 09:01 → 09:22 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:04 → 09:25 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:07 → 09:28 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:09 → 09:30 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:13 → 09:34 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:16 → 09:37 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:19 → 09:40 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:22 → 09:43 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:25 → 09:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:27 → 09:48 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:32 → 09:51 ( 19นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:35 → 09:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:38 → 09:59 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:41 → 10:02 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:44 → 10:05 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:48 → 10:09 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:51 → 10:12 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:55 → 10:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:58 → 10:19 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
10:00
 • 10:03 → 10:24 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:06 → 10:27 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:11 → 10:32 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:17 → 10:38 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:22 → 10:40 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:24 → 10:45 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:28 → 10:49 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:32 → 10:53 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:35 → 10:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:40 → 11:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:45 → 11:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:50 → 11:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:55 → 11:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
11:00
 • 11:03 → 11:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:05 → 11:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:10 → 11:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:15 → 11:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:20 → 11:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:25 → 11:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:30 → 11:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:35 → 11:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:43 → 12:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:45 → 12:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:50 → 12:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:55 → 12:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
12:00
 • 12:00 → 12:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:05 → 12:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:10 → 12:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:15 → 12:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:23 → 12:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:25 → 12:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:30 → 12:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:35 → 12:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:40 → 13:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:45 → 13:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:50 → 13:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:55 → 13:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
13:00
 • 13:03 → 13:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:05 → 13:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:10 → 13:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:15 → 13:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:20 → 13:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:25 → 13:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:30 → 13:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:35 → 13:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:43 → 14:00 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:45 → 14:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:50 → 14:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:55 → 14:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
14:00
 • 14:00 → 14:21 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:05 → 14:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:10 → 14:31 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:15 → 14:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:23 → 14:40 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:25 → 14:46 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:30 → 14:51 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:35 → 14:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:40 → 15:01 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:45 → 15:06 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:50 → 15:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:55 → 15:16 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
15:00
 • 15:03 → 15:20 ( 17นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:05 → 15:26 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:10 → 15:31 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:15 → 15:36 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:20 → 15:41 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:24 → 15:45 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:30 → 15:51 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:35 → 15:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:42 → 16:00 ( 18นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:45 → 16:06 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:50 → 16:11 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:54 → 16:15 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:59 → 16:20 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
16:00
 • 16:03 → 16:24 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:11 → 16:32 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:16 → 16:37 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:20 → 16:41 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:25 → 16:46 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:31 → 16:52 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:35 → 16:56 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:39 → 17:00 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:44 → 17:05 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:49 → 17:10 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:53 → 17:14 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:57 → 17:18 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:59 → 17:20 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
17:00
 • 17:04 → 17:25 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:09 → 17:30 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:14 → 17:35 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:19 → 17:40 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:22 → 17:43 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:25 → 17:46 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:29 → 17:50 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:33 → 17:54 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:36 → 17:57 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:39 → 18:00 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:44 → 18:05 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:48 → 18:09 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:52 → 18:13 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:56 → 18:17 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:59 → 18:20 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
18:00
 • 18:01 → 18:22 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:04 → 18:25 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:09 → 18:30 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:13 → 18:34 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:16 → 18:37 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:19 → 18:40 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:23 → 18:44 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:27 → 18:48 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:30 → 18:51 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:34 → 18:55 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:37 → 18:58 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:40 → 19:01 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:44 → 19:05 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:47 → 19:08 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:50 → 19:11 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:54 → 19:15 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:59 → 19:20 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
19:00
 • 19:03 → 19:24 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:07 → 19:28 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:11 → 19:32 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:16 → 19:37 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:19 → 19:40 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:24 → 19:45 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:30 → 19:51 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:37 → 19:58 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:40 → 20:01 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:45 → 20:06 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:48 → 20:09 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:52 → 20:13 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:55 → 20:16 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:58 → 20:19 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
20:00
 • 20:02 → 20:23 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:05 → 20:26 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:10 → 20:31 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:14 → 20:35 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:19 → 20:40 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:23 → 20:44 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:27 → 20:48 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:31 → 20:52 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:38 → 20:59 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:43 → 21:04 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:49 → 21:10 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:56 → 21:17 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
21:00
 • 21:01 → 21:22 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:04 → 21:25 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:09 → 21:30 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:17 → 21:38 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:24 → 21:45 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:31 → 21:52 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:37 → 21:58 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:40 → 22:01 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:44 → 22:05 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:50 → 22:11 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:55 → 22:16 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
22:00
 • 22:00 → 22:21 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:06 → 22:27 ( 21นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:12 → 22:33 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:17 → 22:38 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:26 → 22:47 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:33 → 22:54 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:41 → 23:02 ( 21นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:50 → 23:11 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
23:00
 • 23:00 → 23:21 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:08 → 23:29 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:18 → 23:39 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:28 → 23:49 ( 21นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง คานากาว่าชินมาจิ
 • 23:37 → 23:58 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:49 → 00:10 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:57 → 00:18 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง ชินากาว่า
0:00
 • 00:08 → 00:29 ( 21นาที )
  都営浅草線
  ถึง วัดเซนกาคุจิ