อาซากุสะ ถึง อุเอโนะ

โตเกียวเมโทร สายกินซ่า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวเมโทร สายกินซ่า : 4นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:01 → 05:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:14 → 05:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:23 → 05:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:31 → 05:35 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:38 → 05:43 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:46 → 05:51 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 05:53 → 05:58 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
6:00
 • 06:01 → 06:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:07 → 06:12 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:13 → 06:18 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:19 → 06:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:25 → 06:30 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:31 → 06:36 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:37 → 06:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:43 → 06:48 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:49 → 06:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 06:55 → 07:00 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
7:00
 • 07:01 → 07:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:07 → 07:12 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:13 → 07:18 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:19 → 07:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:27 → 07:33 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:34 → 07:42 ( 8นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:42 → 07:48 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:49 → 07:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:55 → 08:00 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 07:58 → 08:04 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
8:00
 • 08:04 → 08:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:08 → 08:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:12 → 08:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:15 → 08:21 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:20 → 08:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:25 → 08:30 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:31 → 08:37 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:36 → 08:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:40 → 08:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:44 → 08:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:48 → 08:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:52 → 08:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 08:56 → 09:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
9:00
 • 09:00 → 09:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:05 → 09:09 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:10 → 09:17 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:16 → 09:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:20 → 09:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:24 → 09:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:28 → 09:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:32 → 09:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:36 → 09:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:40 → 09:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:44 → 09:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:48 → 09:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:52 → 09:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 09:56 → 10:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
10:00
 • 10:00 → 10:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:04 → 10:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:08 → 10:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:12 → 10:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:16 → 10:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:20 → 10:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:24 → 10:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:28 → 10:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:32 → 10:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:36 → 10:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:40 → 10:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:44 → 10:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:48 → 10:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:52 → 10:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 10:56 → 11:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
11:00
 • 11:00 → 11:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:04 → 11:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:08 → 11:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:12 → 11:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:16 → 11:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:20 → 11:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:24 → 11:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:28 → 11:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:32 → 11:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:36 → 11:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:40 → 11:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:44 → 11:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:48 → 11:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:52 → 11:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 11:56 → 12:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
12:00
 • 12:00 → 12:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:04 → 12:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:08 → 12:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:12 → 12:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:16 → 12:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:20 → 12:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:24 → 12:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:28 → 12:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:32 → 12:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:36 → 12:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:40 → 12:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:44 → 12:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:48 → 12:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:52 → 12:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 12:56 → 13:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
13:00
 • 13:00 → 13:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:04 → 13:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:08 → 13:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:12 → 13:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:16 → 13:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:20 → 13:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:24 → 13:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:28 → 13:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:32 → 13:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:36 → 13:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:40 → 13:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:44 → 13:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:48 → 13:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:52 → 13:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 13:56 → 14:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
14:00
 • 14:00 → 14:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:04 → 14:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:08 → 14:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:12 → 14:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:16 → 14:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:20 → 14:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:24 → 14:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:28 → 14:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:32 → 14:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:36 → 14:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:40 → 14:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:44 → 14:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:48 → 14:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:52 → 14:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 14:56 → 15:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
15:00
 • 15:00 → 15:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:04 → 15:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:08 → 15:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:12 → 15:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:16 → 15:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:20 → 15:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:24 → 15:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:28 → 15:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:32 → 15:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:36 → 15:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:40 → 15:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:44 → 15:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:48 → 15:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:52 → 15:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 15:56 → 16:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
16:00
 • 16:00 → 16:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:04 → 16:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:08 → 16:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:12 → 16:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:16 → 16:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:20 → 16:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:24 → 16:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:28 → 16:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:32 → 16:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:36 → 16:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:40 → 16:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:44 → 16:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:48 → 16:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:52 → 16:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 16:56 → 17:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
17:00
 • 17:00 → 17:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:04 → 17:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:08 → 17:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:12 → 17:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:16 → 17:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:20 → 17:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:24 → 17:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:28 → 17:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:32 → 17:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:36 → 17:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:44 → 17:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:48 → 17:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:52 → 17:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 17:56 → 18:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
18:00
 • 18:00 → 18:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:04 → 18:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:08 → 18:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:12 → 18:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:16 → 18:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:20 → 18:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:24 → 18:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:28 → 18:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:32 → 18:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:36 → 18:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:40 → 18:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:44 → 18:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:48 → 18:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:52 → 18:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 18:56 → 19:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
19:00
 • 19:00 → 19:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:04 → 19:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:08 → 19:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:12 → 19:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:16 → 19:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:20 → 19:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:24 → 19:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:28 → 19:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:33 → 19:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:37 → 19:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:42 → 19:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:47 → 19:51 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:51 → 19:56 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 19:56 → 20:00 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
20:00
 • 20:00 → 20:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:04 → 20:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:09 → 20:14 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:14 → 20:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:19 → 20:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:24 → 20:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:29 → 20:34 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:34 → 20:39 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:39 → 20:44 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:44 → 20:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:49 → 20:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:54 → 20:59 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 20:58 → 21:04 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
21:00
 • 21:03 → 21:09 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:09 → 21:14 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:14 → 21:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:19 → 21:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:24 → 21:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:29 → 21:34 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:34 → 21:39 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:39 → 21:44 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:44 → 21:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:49 → 21:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:54 → 21:59 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 21:59 → 22:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
22:00
 • 22:04 → 22:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:10 → 22:15 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:16 → 22:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:23 → 22:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:30 → 22:34 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:36 → 22:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:43 → 22:47 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:49 → 22:53 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 22:55 → 23:00 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
23:00
 • 23:04 → 23:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:11 → 23:17 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:19 → 23:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:25 → 23:31 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:33 → 23:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:43 → 23:48 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
 • 23:48 → 23:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อุเอโนะ
 • 23:55 → 23:59 ( 4นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง ชิบูย่า
0:00
 • 00:05 → 00:10 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อุเอโนะ
 • 00:14 → 00:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อุเอโนะ