อาซากุสะ ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 都営浅草線通勤特急 : 3นาที ~
 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 3นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 2นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 3นาที ~
 • 都営浅草線快特 : 3นาที ~
 • 都営浅草線快速 : 3นาที ~
 • 都営浅草線アクセス特急 : 3นาที ~
5:00
 • 05:03 → 05:06 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 05:20 → 05:23 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:33 → 05:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 05:42 → 05:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 05:52 → 05:56 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
6:00
 • 06:03 → 06:06 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:10 → 06:13 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:16 → 06:20 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:23 → 06:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 06:28 → 06:32 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:35 → 06:38 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:42 → 06:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:49 → 06:52 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 06:56 → 07:00 ( 4นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:59 → 07:02 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
7:00
 • 07:06 → 07:10 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:14 → 07:17 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:18 → 07:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:22 → 07:25 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 07:25 → 07:28 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:28 → 07:32 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:32 → 07:36 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:35 → 07:38 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:38 → 07:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:42 → 07:45 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:45 → 07:48 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 07:48 → 07:51 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:51 → 07:55 ( 4นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:55 → 07:59 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:58 → 08:01 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
8:00
 • 08:02 → 08:05 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:05 → 08:08 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 08:08 → 08:12 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 08:11 → 08:15 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:15 → 08:18 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:18 → 08:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:20 → 08:24 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:23 → 08:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:26 → 08:29 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 08:29 → 08:32 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:31 → 08:34 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:34 → 08:37 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:37 → 08:40 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:39 → 08:43 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:42 → 08:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 08:45 → 08:48 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:48 → 08:51 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:51 → 08:54 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:53 → 08:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:56 → 08:59 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:58 → 09:01 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
9:00
 • 09:01 → 09:04 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:03 → 09:07 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 09:06 → 09:09 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:09 → 09:12 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:11 → 09:15 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:14 → 09:17 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:18 → 09:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:20 → 09:23 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:23 → 09:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 09:26 → 09:29 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 09:28 → 09:32 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:31 → 09:34 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:34 → 09:37 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 09:37 → 09:40 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:41 → 09:45 ( 4นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:45 → 09:48 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:48 → 09:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 09:51 → 09:54 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:54 → 09:57 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:58 → 10:02 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
10:00
 • 10:02 → 10:06 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:06 → 10:10 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:09 → 10:12 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:12 → 10:16 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:17 → 10:20 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:21 → 10:25 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:24 → 10:27 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:30 → 10:33 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:33 → 10:37 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 10:39 → 10:42 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:44 → 10:47 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:48 → 10:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:53 → 10:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:58 → 11:01 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
11:00
 • 11:01 → 11:03 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:08 → 11:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:13 → 11:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:18 → 11:21 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 11:23 → 11:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 11:28 → 11:31 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:33 → 11:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:38 → 11:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:41 → 11:43 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:48 → 11:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:53 → 11:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:58 → 12:01 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
12:00
 • 12:03 → 12:06 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:08 → 12:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:13 → 12:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:18 → 12:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:21 → 12:23 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:28 → 12:31 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:33 → 12:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:38 → 12:41 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 12:43 → 12:46 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:48 → 12:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:53 → 12:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:58 → 13:01 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
13:00
 • 13:01 → 13:03 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:08 → 13:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:13 → 13:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:18 → 13:21 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 13:23 → 13:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:28 → 13:31 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:33 → 13:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:38 → 13:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:41 → 13:43 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:48 → 13:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:53 → 13:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:58 → 14:01 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
14:00
 • 14:03 → 14:06 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:08 → 14:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:13 → 14:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:18 → 14:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:21 → 14:23 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:28 → 14:31 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:33 → 14:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:38 → 14:41 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:43 → 14:46 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:48 → 14:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:53 → 14:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:58 → 15:01 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
15:00
 • 15:01 → 15:03 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:08 → 15:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 15:13 → 15:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:18 → 15:21 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:23 → 15:26 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 15:28 → 15:31 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:33 → 15:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:38 → 15:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:41 → 15:43 ( 2นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:48 → 15:51 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 15:53 → 15:56 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:58 → 16:01 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง อาโอโตะ
16:00
 • 16:03 → 16:06 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 16:08 → 16:11 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:13 → 16:16 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:18 → 16:21 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:22 → 16:25 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 16:26 → 16:29 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:31 → 16:35 ( 4นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:36 → 16:39 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:42 → 16:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 16:47 → 16:50 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:52 → 16:56 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:57 → 17:01 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
17:00
 • 17:02 → 17:05 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:06 → 17:09 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 17:10 → 17:13 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:14 → 17:17 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:17 → 17:21 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:20 → 17:23 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 17:22 → 17:26 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 17:26 → 17:29 ( 3นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:30 → 17:33 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:34 → 17:37 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:38 → 17:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:42 → 17:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 17:46 → 17:50 ( 4นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 17:52 → 17:55 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:55 → 17:59 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:58 → 18:02 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:02 → 18:05 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:05 → 18:08 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:08 → 18:12 ( 4นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 18:12 → 18:15 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:17 → 18:20 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:19 → 18:23 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 18:22 → 18:26 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:26 → 18:30 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:30 → 18:34 ( 4นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:33 → 18:36 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:37 → 18:40 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:39 → 18:43 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:42 → 18:46 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:46 → 18:49 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 18:49 → 18:52 ( 3นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 18:52 → 18:56 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:57 → 19:00 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
19:00
 • 19:02 → 19:05 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 19:05 → 19:09 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:09 → 19:13 ( 4นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:13 → 19:17 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 19:17 → 19:20 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 19:21 → 19:24 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 19:25 → 19:29 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:31 → 19:34 ( 3นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:36 → 19:40 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:40 → 19:44 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 19:44 → 19:47 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 19:49 → 19:53 ( 4นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 19:55 → 19:58 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
20:00
 • 20:00 → 20:04 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:04 → 20:07 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 20:08 → 20:12 ( 4นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 20:13 → 20:17 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:18 → 20:22 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:22 → 20:26 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 20:27 → 20:31 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 20:31 → 20:35 ( 4นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 20:35 → 20:38 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 20:39 → 20:42 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 20:44 → 20:48 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:50 → 20:53 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 20:53 → 20:57 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:59 → 21:02 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
21:00
 • 21:01 → 21:04 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:07 → 21:10 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 21:12 → 21:15 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 21:16 → 21:20 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:21 → 21:24 ( 3นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:27 → 21:30 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 21:32 → 21:36 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:35 → 21:38 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 21:41 → 21:44 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 21:45 → 21:48 ( 3นาที )
  都営浅草線通勤特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:52 → 21:55 ( 3นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:59 → 22:02 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
22:00
 • 22:01 → 22:04 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 22:07 → 22:10 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:12 → 22:16 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 22:19 → 22:23 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 22:22 → 22:25 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:28 → 22:32 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:36 → 22:39 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:46 → 22:50 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:55 → 22:58 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 22:58 → 23:01 ( 3นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง โซโกะซันโด
23:00
 • 23:04 → 23:08 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 23:14 → 23:17 ( 3นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 23:24 → 23:28 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 23:32 → 23:35 ( 3นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 23:38 → 23:41 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 23:43 → 23:47 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 23:55 → 23:58 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
0:00
 • 00:07 → 00:10 ( 3นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 00:23 → 00:27 ( 4นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ