อิซูมิซาโนะ ถึง นันบะ (สายนันไค)

สายหลักนันไค ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส : 34นาที ~
 • 南海本線準急 : 1โมง 5นาที ~
 • 南海本線区間急行 : 35นาที ~
 • เซาเธิร์น(ที่นั่งสำรองไว้บางส่วน) : 29นาที ~
 • ระปีโทะเบตะ : 29นาที ~
 • ระปีโทะอารุฟะ : 25นาที ~
 • สายหลักนันไค : 52นาที ~
 • 南海本線急行 : 34นาที ~
5:00
 • 05:03 → 05:56 ( 53นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:18 → 06:10 ( 52นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:31 → 06:27 ( 56นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:42 → 06:17 ( 35นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:46 → 06:42 ( 56นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:54 → 06:29 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 05:55 → 06:57 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
6:00
 • 06:05 → 06:40 ( 35นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:09 → 07:13 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:17 → 06:51 ( 34นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:18 → 07:24 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:24 → 07:02 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:27 → 07:32 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線準急
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:33 → 07:06 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)2号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:34 → 07:49 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:39 → 07:15 ( 36นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:40 → 07:57 ( 1โมง 17นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:46 → 07:21 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:47 → 08:07 ( 1โมง 20นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:55 → 07:26 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)4号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:58 → 07:34 ( 36นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:59 → 08:14 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
7:00
 • 07:02 → 07:39 ( 37นาที )
  ラピートβ22号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:05 → 07:41 ( 36นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:08 → 07:48 ( 40นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:11 → 08:23 ( 1โมง 12นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:15 → 07:54 ( 39นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:16 → 08:32 ( 1โมง 16นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:21 → 07:59 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:22 → 08:43 ( 1โมง 21นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:26 → 08:04 ( 38นาที )
  サザン(一部指定)6号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:29 → 08:09 ( 40นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:30 → 08:52 ( 1โมง 22นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:34 → 08:16 ( 42นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:39 → 08:19 ( 40นาที )
  ラピートβ24号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:42 → 08:22 ( 40นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:43 → 09:07 ( 1โมง 24นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:49 → 08:26 ( 37นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:50 → 09:12 ( 1โมง 22นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:56 → 08:34 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:59 → 08:36 ( 37นาที )
  サザン(一部指定)8号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
8:00
 • 08:00 → 09:22 ( 1โมง 22นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:03 → 08:40 ( 37นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:08 → 08:47 ( 39นาที )
  ラピートβ26号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:11 → 08:50 ( 39นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:12 → 09:27 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:18 → 08:54 ( 36นาที )
  サザン(一部指定)10号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:21 → 08:59 ( 38นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:24 → 09:02 ( 38นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:29 → 09:04 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:30 → 09:39 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:36 → 09:14 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:40 → 09:20 ( 40นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:44 → 09:17 ( 33นาที )
  ラピートβ28号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:45 → 09:53 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:52 → 09:29 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:53 → 09:57 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
9:00
 • 09:00 → 09:33 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)12号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:04 → 09:41 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:05 → 10:09 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:12 → 09:44 ( 32นาที )
  ラピートβ30号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:16 → 09:50 ( 34นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:17 → 10:22 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:24 → 10:03 ( 39นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:29 → 10:00 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)14号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:30 → 10:38 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:36 → 10:13 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:43 → 10:16 ( 33นาที )
  ラピートβ32号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:44 → 10:54 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:54 → 10:28 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:59 → 10:31 ( 32นาที )
  サザン(一部指定)16号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
10:00
 • 10:00 → 11:07 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:06 → 10:43 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:14 → 10:46 ( 32นาที )
  ラピートβ34号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:15 → 11:21 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:22 → 10:57 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:29 → 11:00 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)18号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:30 → 11:34 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:36 → 11:11 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:37 → 11:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:45 → 11:14 ( 29นาที )
  ラピートβ36号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:49 → 11:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:50 → 12:04 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:59 → 11:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)20号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
11:00
 • 11:06 → 11:41 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:07 → 12:20 ( 1โมง 13นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:14 → 11:44 ( 30นาที )
  ラピートβ38号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:19 → 11:55 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:21 → 12:34 ( 1โมง 13นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:29 → 11:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)22号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:36 → 12:10 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:37 → 12:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:44 → 12:14 ( 30นาที )
  ラピートβ40号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:49 → 12:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:50 → 13:04 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:59 → 12:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)24号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
12:00
 • 12:06 → 12:40 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:07 → 13:21 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:14 → 12:45 ( 31นาที )
  ラピートβ42号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:19 → 12:55 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:20 → 13:34 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:29 → 12:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)26号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:36 → 13:10 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:37 → 13:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:44 → 13:14 ( 30นาที )
  ラピートβ44号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:49 → 13:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:50 → 14:04 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:59 → 13:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)28号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
13:00
 • 13:06 → 13:40 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:07 → 14:20 ( 1โมง 13นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:14 → 13:44 ( 30นาที )
  ラピートβ46号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:19 → 13:55 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:20 → 14:34 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:29 → 13:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)30号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:36 → 14:10 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:37 → 14:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:44 → 14:14 ( 30นาที )
  ラピートβ48号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:49 → 14:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:50 → 15:04 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:59 → 14:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)32号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
14:00
 • 14:06 → 14:40 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:07 → 15:21 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:14 → 14:45 ( 31นาที )
  ラピートβ50号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:19 → 14:55 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:20 → 15:34 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:29 → 14:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)34号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:36 → 15:11 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:37 → 15:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:44 → 15:14 ( 30นาที )
  ラピートβ52号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:49 → 15:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:50 → 16:05 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:59 → 15:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)36号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
15:00
 • 15:06 → 15:40 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:07 → 16:23 ( 1โมง 16นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:14 → 15:45 ( 31นาที )
  ラピートβ54号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:19 → 15:55 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:20 → 16:35 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:29 → 15:58 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)38号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:36 → 16:10 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:37 → 16:51 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:44 → 16:14 ( 30นาที )
  ラピートβ56号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:49 → 16:25 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:50 → 17:04 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:59 → 16:28 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)40号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
16:00
 • 16:06 → 16:40 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:07 → 17:22 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:14 → 16:44 ( 30นาที )
  ラピートβ58号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:18 → 16:54 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:20 → 17:36 ( 1โมง 16นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:29 → 16:58 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)42号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:36 → 17:11 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:37 → 17:41 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:45 → 17:15 ( 30นาที )
  ラピートβ60号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:49 → 17:24 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:50 → 17:52 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:59 → 17:28 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)44号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
17:00
 • 17:00 → 18:02 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:06 → 17:44 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:07 → 18:11 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:14 → 17:47 ( 33นาที )
  ラピートβ62号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:17 → 17:54 ( 37นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:18 → 18:23 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:24 → 18:05 ( 41นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:29 → 17:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)46号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:30 → 18:32 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:36 → 18:13 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:37 → 18:40 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:45 → 18:18 ( 33นาที )
  ラピートβ64号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:49 → 18:26 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:50 → 18:55 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:59 → 18:29 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)48号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
18:00
 • 18:00 → 19:02 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:03 → 18:43 ( 40นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:08 → 18:50 ( 42นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:09 → 19:11 ( 1โมง 2นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:15 → 18:46 ( 31นาที )
  ラピートβ66号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:18 → 19:22 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:24 → 19:06 ( 42นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:29 → 18:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)50号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:30 → 19:29 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:34 → 19:14 ( 40นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:38 → 19:42 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:45 → 19:16 ( 31นาที )
  ラピートβ68号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:48 → 19:25 ( 37นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:49 → 19:56 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:55 → 19:35 ( 40นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:59 → 19:32 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)52号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
19:00
 • 19:00 → 20:09 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:05 → 19:39 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:10 → 19:48 ( 38นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:14 → 19:46 ( 32นาที )
  ラピートβ70号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:17 → 20:26 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:23 → 19:58 ( 35นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:29 → 20:02 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)54号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:31 → 20:07 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:32 → 20:42 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:41 → 20:19 ( 38นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:45 → 20:14 ( 29นาที )
  ラピートβ72号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:46 → 20:57 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:52 → 20:28 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:53 → 21:09 ( 1โมง 16นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:59 → 20:32 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)56号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
20:00
 • 20:04 → 20:38 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:10 → 20:52 ( 42นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:14 → 20:40 ( 26นาที )
  ラピートα2号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:17 → 21:22 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:23 → 21:05 ( 42นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:29 → 20:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)58号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:30 → 21:37 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:35 → 21:15 ( 40นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:38 → 21:45 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:45 → 21:12 ( 27นาที )
  ラピートα4号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:52 → 21:26 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:53 → 21:56 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:59 → 21:32 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)60号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
21:00
 • 21:04 → 22:10 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:11 → 21:50 ( 39นาที )
  南海本線急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:15 → 21:43 ( 28นาที )
  ラピートα6号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:16 → 22:24 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:23 → 22:06 ( 43นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:29 → 21:59 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)62号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:30 → 22:44 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:37 → 22:18 ( 41นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:44 → 22:12 ( 28นาที )
  ラピートα8号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:45 → 22:55 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:53 → 22:28 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:54 → 23:03 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
22:00
 • 22:01 → 22:32 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)64号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:04 → 22:38 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:10 → 22:41 ( 31นาที )
  ラピートα10号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:11 → 23:16 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:19 → 22:49 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)66号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:22 → 22:57 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:25 → 23:29 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:34 → 23:09 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:37 → 23:48 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:44 → 23:13 ( 29นาที )
  ラピートα12号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:50 → 23:22 ( 32นาที )
  サザン(一部指定)68号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:58 → 23:32 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
23:00
 • 23:00 → 23:57 ( 57นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:09 → 23:34 ( 25นาที )
  ラピートα14号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:12 → 00:10 ( 58นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:29 → 00:03 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:31 → 00:23 ( 52นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
0:00
 • 00:04 → 00:39 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 00:05 → 00:57 ( 52นาที )
  南海本線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)