อิซูมิซาโนะ ถึง สนามบินคันไซ

นันไคสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 南海空港線空港急行 : 8นาที ~
 • ระปีโทะเบตะ : 8นาที ~
 • นันไคสายสนามบิน : 8นาที ~
 • ระปีโทะอารุฟะ : 8นาที ~
5:00
 • 05:20 → 05:28 ( 8นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:49 → 05:58 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
6:00
 • 06:06 → 06:16 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:20 → 06:28 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:26 → 06:35 ( 9นาที )
  ラピートα1号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:40 → 06:49 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:50 → 06:59 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
7:00
 • 07:00 → 07:08 ( 8นาที )
  ラピートβ21号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:05 → 07:14 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:26 → 07:34 ( 8นาที )
  ラピートα3号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:30 → 07:39 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:47 → 07:56 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
8:00
 • 08:02 → 08:11 ( 9นาที )
  ラピートβ23号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:06 → 08:15 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:13 → 08:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:27 → 08:36 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:31 → 08:39 ( 8นาที )
  ラピートα5号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:40 → 08:49 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:56 → 09:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
9:00
 • 09:01 → 09:09 ( 8นาที )
  ラピートβ25号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:11 → 09:20 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:24 → 09:33 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:30 → 09:38 ( 8นาที )
  ラピートα7号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:39 → 09:47 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:50 → 09:59 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
10:00
 • 10:02 → 10:10 ( 8นาที )
  ラピートβ27号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:05 → 10:14 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:19 → 10:28 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:33 → 10:41 ( 8นาที )
  ラピートβ29号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:36 → 10:46 ( 10นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:43 → 10:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:59 → 11:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
11:00
 • 11:07 → 11:15 ( 8นาที )
  ラピートβ31号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:13 → 11:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:29 → 11:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:33 → 11:42 ( 9นาที )
  ラピートβ33号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:43 → 11:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:59 → 12:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
12:00
 • 12:03 → 12:12 ( 9นาที )
  ラピートβ35号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:13 → 12:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:29 → 12:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:33 → 12:42 ( 9นาที )
  ラピートβ37号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:43 → 12:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:59 → 13:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
13:00
 • 13:03 → 13:11 ( 8นาที )
  ラピートβ39号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:13 → 13:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:29 → 13:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:33 → 13:42 ( 9นาที )
  ラピートβ41号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:43 → 13:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:59 → 14:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
14:00
 • 14:03 → 14:12 ( 9นาที )
  ラピートβ43号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:13 → 14:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:29 → 14:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:33 → 14:42 ( 9นาที )
  ラピートβ45号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:43 → 14:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:59 → 15:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
15:00
 • 15:03 → 15:12 ( 9นาที )
  ラピートβ47号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:13 → 15:22 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:29 → 15:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:33 → 15:42 ( 9นาที )
  ラピートβ49号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:43 → 15:52 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:59 → 16:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
16:00
 • 16:03 → 16:12 ( 9นาที )
  ラピートβ51号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:13 → 16:23 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:29 → 16:38 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:33 → 16:41 ( 8นาที )
  ラピートβ53号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:40 → 16:48 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:59 → 17:07 ( 8นาที )
  ラピートβ55号
  ถึง สนามบินคันไซ
17:00
 • 17:04 → 17:15 ( 11นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:12 → 17:21 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:29 → 17:37 ( 8นาที )
  ラピートβ57号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:33 → 17:43 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:44 → 17:54 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:59 → 18:07 ( 8นาที )
  ラピートβ59号
  ถึง สนามบินคันไซ
18:00
 • 18:04 → 18:13 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:14 → 18:24 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:31 → 18:39 ( 8นาที )
  ラピートβ61号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:38 → 18:46 ( 8นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:48 → 18:57 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:59 → 19:08 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
19:00
 • 19:03 → 19:12 ( 9นาที )
  ラピートβ63号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:22 → 19:30 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:31 → 19:40 ( 9นาที )
  ラピートβ65号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:40 → 19:49 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:48 → 19:57 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
20:00
 • 20:01 → 20:10 ( 9นาที )
  ラピートβ67号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:08 → 20:16 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:20 → 20:29 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:32 → 20:40 ( 8นาที )
  ラピートβ69号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:40 → 20:49 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:48 → 20:57 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
21:00
 • 21:01 → 21:09 ( 8นาที )
  ラピートβ71号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:08 → 21:16 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:20 → 21:30 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:31 → 21:39 ( 8นาที )
  ラピートβ73号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:38 → 21:47 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:48 → 21:57 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
22:00
 • 22:01 → 22:09 ( 8นาที )
  ラピートβ75号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:08 → 22:17 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:19 → 22:28 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:29 → 22:37 ( 8นาที )
  ラピートβ77号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:59 → 23:08 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
23:00
 • 23:37 → 23:45 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ