วัดเซนกาคุจิ ถึง เคกีวคามาตะ

สายหลักเคกีว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京急本線快特 : 9นาที ~
 • 京急本線急行 : 13นาที ~
 • 京急本線特急 : 11นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:25 → 05:35 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:38 → 05:51 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:50 → 06:04 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:58 → 06:10 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
6:00
 • 06:08 → 06:21 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:20 → 06:32 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:27 → 06:40 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:37 → 06:50 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:47 → 07:01 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:54 → 07:06 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
7:00
 • 07:00 → 07:13 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:11 → 07:24 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:19 → 07:32 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:29 → 07:42 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:34 → 07:45 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:39 → 07:52 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:49 → 08:03 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:54 → 08:06 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
8:00
 • 08:00 → 08:13 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:10 → 08:23 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:14 → 08:26 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:20 → 08:33 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:30 → 08:44 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:35 → 08:47 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:41 → 08:54 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:45 → 08:55 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:51 → 09:04 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:55 → 09:07 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
9:00
 • 09:01 → 09:14 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:06 → 09:16 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:11 → 09:24 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:15 → 09:27 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:21 → 09:31 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:25 → 09:36 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:31 → 09:43 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:36 → 09:49 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:42 → 09:55 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:46 → 09:57 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:51 → 10:04 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:56 → 10:06 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
10:00
 • 10:06 → 10:19 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:12 → 10:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:17 → 10:27 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:22 → 10:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:26 → 10:39 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:32 → 10:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:37 → 10:47 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:46 → 10:59 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:52 → 11:05 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:57 → 11:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
11:00
 • 11:02 → 11:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:07 → 11:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:12 → 11:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:17 → 11:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:27 → 11:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:32 → 11:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:37 → 11:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:42 → 11:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:47 → 11:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:52 → 12:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:57 → 12:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
12:00
 • 12:07 → 12:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:12 → 12:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:17 → 12:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:22 → 12:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:27 → 12:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:32 → 12:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:37 → 12:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:47 → 12:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:52 → 13:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:57 → 13:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
13:00
 • 13:02 → 13:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:07 → 13:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:12 → 13:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:17 → 13:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:27 → 13:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:32 → 13:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:37 → 13:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:42 → 13:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:47 → 13:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:52 → 14:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:57 → 14:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
14:00
 • 14:07 → 14:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:12 → 14:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:17 → 14:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:22 → 14:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:27 → 14:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:32 → 14:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:37 → 14:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:47 → 14:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:52 → 15:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:57 → 15:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
15:00
 • 15:02 → 15:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:07 → 15:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:12 → 15:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:17 → 15:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:27 → 15:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:32 → 15:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:37 → 15:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:42 → 15:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:47 → 15:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:52 → 16:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:57 → 16:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
16:00
 • 16:07 → 16:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:12 → 16:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:17 → 16:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:22 → 16:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:27 → 16:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:32 → 16:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:37 → 16:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:47 → 16:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:52 → 17:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:57 → 17:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
17:00
 • 17:02 → 17:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:07 → 17:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:12 → 17:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:17 → 17:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:27 → 17:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:32 → 17:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:37 → 17:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:42 → 17:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:47 → 17:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:52 → 18:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:57 → 18:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
18:00
 • 18:07 → 18:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:12 → 18:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:17 → 18:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:22 → 18:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:27 → 18:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:32 → 18:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:37 → 18:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:47 → 18:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:52 → 19:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:57 → 19:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
19:00
 • 19:01 → 19:14 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:07 → 19:18 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:12 → 19:22 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:17 → 19:28 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:21 → 19:34 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:27 → 19:38 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:32 → 19:41 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:37 → 19:49 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:41 → 19:54 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:47 → 19:58 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:51 → 20:01 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:57 → 20:09 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
20:00
 • 20:01 → 20:14 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:07 → 20:18 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:11 → 20:21 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:17 → 20:29 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:21 → 20:34 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:27 → 20:38 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:31 → 20:41 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:37 → 20:49 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:41 → 20:54 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:47 → 20:58 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:51 → 21:01 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:56 → 21:08 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
21:00
 • 21:01 → 21:14 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:07 → 21:18 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:11 → 21:21 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:16 → 21:28 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:21 → 21:34 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:31 → 21:44 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:40 → 21:53 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:51 → 22:03 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:56 → 22:09 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
22:00
 • 22:07 → 22:20 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:11 → 22:24 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:19 → 22:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 22:27 → 22:40 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:34 → 22:46 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:42 → 22:55 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:46 → 22:57 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:56 → 23:09 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
23:00
 • 23:02 → 23:14 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:11 → 23:23 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 23:20 → 23:33 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 23:30 → 23:42 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:39 → 23:53 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23:57 → 00:09 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ