วัดเซนกาคุจิ ถึง เคกีวคามาตะ

สายหลักเคกีว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京急本線快特 : 9นาที ~
 • 京急本線急行 : 12นาที ~
 • 京急本線特急 : 11นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:25 → 05:35 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:38 → 05:51 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:49 → 05:58 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:58 → 06:10 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
6:00
 • 06:08 → 06:20 ( 12นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:16 → 06:25 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:26 → 06:39 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:34 → 06:46 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:45 → 06:55 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:47 → 07:00 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อุระกะ
 • 06:52 → 07:06 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
7:00
 • 07:05 → 07:18 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:11 → 07:24 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:17 → 07:30 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:26 → 07:40 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:36 → 07:50 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:38 → 07:52 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:42 → 07:57 ( 15นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:49 → 08:04 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:53 → 08:07 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 07:59 → 08:15 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
8:00
 • 08:04 → 08:18 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:09 → 08:24 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:14 → 08:28 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:20 → 08:34 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:24 → 08:39 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:30 → 08:46 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:34 → 08:50 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:39 → 08:54 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:45 → 08:59 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:49 → 09:03 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:55 → 09:09 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
9:00
 • 09:00 → 09:14 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:05 → 09:20 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:10 → 09:25 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:15 → 09:31 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:22 → 09:36 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:26 → 09:41 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:31 → 09:45 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:38 → 09:50 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:41 → 09:53 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:47 → 10:02 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:52 → 10:05 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:59 → 10:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
10:00
 • 10:03 → 10:16 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:11 → 10:21 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:14 → 10:27 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:19 → 10:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 10:24 → 10:38 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:27 → 10:40 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:33 → 10:46 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:36 → 10:49 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 10:47 → 10:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:50 → 11:02 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:57 → 11:07 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
11:00
 • 11:02 → 11:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:07 → 11:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:12 → 11:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:17 → 11:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:27 → 11:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:32 → 11:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:37 → 11:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:42 → 11:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:47 → 11:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:52 → 12:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:57 → 12:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
12:00
 • 12:07 → 12:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:12 → 12:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:17 → 12:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12:22 → 12:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:27 → 12:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:32 → 12:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:37 → 12:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12:47 → 12:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:52 → 13:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:57 → 13:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
13:00
 • 13:02 → 13:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:07 → 13:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:12 → 13:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:17 → 13:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13:27 → 13:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:32 → 13:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:37 → 13:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13:42 → 13:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:47 → 13:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:52 → 14:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:57 → 14:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
14:00
 • 14:07 → 14:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:12 → 14:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:17 → 14:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:22 → 14:32 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:27 → 14:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:32 → 14:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:37 → 14:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:47 → 14:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:52 → 15:04 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:57 → 15:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
15:00
 • 15:02 → 15:12 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:07 → 15:19 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:12 → 15:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:17 → 15:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:27 → 15:39 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:32 → 15:43 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:37 → 15:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:42 → 15:52 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:46 → 15:58 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:52 → 16:02 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:56 → 16:06 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
16:00
 • 16:01 → 16:12 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:06 → 16:19 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:12 → 16:27 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:20 → 16:30 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:25 → 16:38 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:35 → 16:49 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:41 → 16:54 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:46 → 17:00 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:55 → 17:07 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
17:00
 • 17:00 → 17:14 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:05 → 17:18 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:11 → 17:24 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:16 → 17:29 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:21 → 17:35 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:26 → 17:40 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:31 → 17:45 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:36 → 17:49 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:40 → 17:54 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:46 → 17:59 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:50 → 18:05 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:56 → 18:09 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
18:00
 • 18:00 → 18:14 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:06 → 18:19 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:10 → 18:25 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:16 → 18:29 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:20 → 18:34 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:26 → 18:39 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:30 → 18:44 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:36 → 18:49 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:40 → 18:55 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:46 → 18:59 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:51 → 19:05 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:56 → 19:10 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
19:00
 • 19:00 → 19:15 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:06 → 19:19 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:12 → 19:25 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:16 → 19:29 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:21 → 19:35 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:26 → 19:39 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:32 → 19:46 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:41 → 19:54 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:45 → 19:58 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:52 → 20:05 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:59 → 20:13 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
20:00
 • 20:06 → 20:17 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:13 → 20:27 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:19 → 20:34 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:24 → 20:37 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:32 → 20:45 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:38 → 20:53 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:45 → 20:57 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:51 → 21:05 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:59 → 21:15 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
21:00
 • 21:05 → 21:17 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:11 → 21:25 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:20 → 21:34 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:26 → 21:37 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:31 → 21:45 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:40 → 21:55 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:46 → 21:57 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:53 → 22:07 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
22:00
 • 22:01 → 22:15 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:06 → 22:17 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:12 → 22:26 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:20 → 22:35 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:28 → 22:39 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:34 → 22:47 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:42 → 22:56 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:47 → 22:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:59 → 23:12 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
23:00
 • 23:05 → 23:20 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23:13 → 23:24 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 23:22 → 23:34 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:30 → 23:41 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:41 → 23:55 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 23:50 → 00:02 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง คานากาว่าชินมาจิ
 • 23:59 → 00:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ