อาโอโตะ ถึง อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายหลักเคอิเซอิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京成本線特急 : 59นาที ~
 • 京成本線アクセス特急 : 44นาที ~
 • สายหลักเคอิเซอิ : 1โมง 15นาที ~
 • 京成押上線アクセス特急 : 41นาที ~
 • 京成押上線特急 : 1โมง 4นาที ~
 • สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว : 1โมง 9นาที ~
 • 京成押上線快特 : 56นาที ~
 • เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว : 1โมง 8นาที ~
 • เกย์เจย์นะริตะกูโคเซ็นจุไคไรนา : 31นาที ~
 • อิบูนีนกุไรนา : 52นาที ~
 • 京成押上線通勤特急 : 1โมง 3นาที ~
5:00
 • 05:21 → 06:36 ( 1โมง 15นาที )
  京成本線
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:31 → 06:12 ( 41นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:42 → 07:01 ( 1โมง 19นาที )
  京成本線
  ถึง สนามบินนาริตะ
6:00
 • 06:03 → 07:19 ( 1โมง 16นาที )
  京成本線
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:18 → 07:08 ( 50นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:23 → 07:32 ( 1โมง 9นาที )
  京成本線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:47 → 07:36 ( 49นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
7:00
 • 07:00 → 08:00 ( 1โมง 0นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:08 → 07:56 ( 48นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:36 → 08:07 ( 31นาที )
  京成成田空港線スカイライナー111号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:37 → 08:28 ( 51นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:42 → 08:44 ( 1โมง 2นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
8:00
 • 08:05 → 09:07 ( 1โมง 2นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:06 → 08:53 ( 47นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:27 → 09:29 ( 1โมง 2นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:32 → 09:04 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー117号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:45 → 09:38 ( 53นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:48 → 09:49 ( 1โมง 1นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
9:00
 • 09:07 → 10:11 ( 1โมง 4นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:29 → 10:33 ( 1โมง 4นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:32 → 10:05 ( 33นาที )
  京成成田空港線スカイライナー123号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:32 → 10:29 ( 57นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:48 → 10:48 ( 1โมง 0นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:55 → 10:44 ( 49นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
10:00
 • 10:07 → 11:08 ( 1โมง 1นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:16 → 10:53 ( 37นาที )
  京成成田空港線スカイライナー127号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:19 → 11:30 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:33 → 11:16 ( 43นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:53 → 11:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー131号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:59 → 12:10 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
11:00
 • 11:10 → 11:56 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:19 → 12:28 ( 1โมง 9นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:39 → 12:50 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:50 → 12:36 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:53 → 12:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー137号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:59 → 13:07 ( 1โมง 8นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
12:00
 • 12:19 → 13:30 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:30 → 13:16 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:39 → 13:48 ( 1โมง 9นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:53 → 13:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー143号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:59 → 14:10 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
13:00
 • 13:10 → 13:56 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:19 → 14:28 ( 1โมง 9นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:39 → 14:50 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:50 → 14:36 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:53 → 14:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー149号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:59 → 15:07 ( 1โมง 8นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
14:00
 • 14:19 → 15:30 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:30 → 15:16 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:39 → 15:50 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:53 → 15:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー155号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:59 → 16:10 ( 1โมง 11นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
15:00
 • 15:10 → 15:56 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:29 → 16:30 ( 1โมง 1นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:39 → 16:51 ( 1โมง 12นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:50 → 16:36 ( 46นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:53 → 16:25 ( 32นาที )
  京成成田空港線スカイライナー161号
  ถึง สนามบินนาริตะ
16:00
 • 16:09 → 17:09 ( 1โมง 0นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:18 → 17:32 ( 1โมง 14นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:41 → 17:35 ( 54นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:49 → 17:48 ( 59นาที )
  京成本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:58 → 18:11 ( 1โมง 13นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
17:00
 • 17:26 → 18:16 ( 50นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:37 → 18:35 ( 58นาที )
  京成押上線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:47 → 18:51 ( 1โมง 4นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:04 → 18:55 ( 51นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:10 → 19:15 ( 1โมง 5นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:41 → 19:37 ( 56นาที )
  京成押上線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:51 → 20:01 ( 1โมง 10นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
19:00
 • 19:05 → 19:57 ( 52นาที )
  京成本線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:22 → 20:19 ( 57นาที )
  京成押上線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:43 → 20:41 ( 58นาที )
  京成押上線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
20:00
 • 20:02 → 20:52 ( 50นาที )
  京成本線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:12 → 21:22 ( 1โมง 10นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:29 → 21:59 ( 1โมง 30นาที )
  京成本線
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:31 → 21:37 ( 1โมง 6นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:56 → 22:33 ( 1โมง 37นาที )
  京成本線
  ถึง สนามบินนาริตะ
21:00
 • 21:01 → 21:45 ( 44นาที )
  京成本線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:11 → 22:19 ( 1โมง 8นาที )
  京成押上線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:17 → 22:12 ( 55นาที )
  イブニングライナー209号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:55 → 22:58 ( 1โมง 3นาที )
  京成押上線通勤特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
22:00
 • 22:02 → 22:51 ( 49นาที )
  京成押上線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:18 → 23:10 ( 52นาที )
  イブニングライナー211号
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:32 → 23:35 ( 1โมง 3นาที )
  京成押上線通勤特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:46 → 23:54 ( 1โมง 8นาที )
  京成押上線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
23:00
 • 23:16 → 00:10 ( 54นาที )
  イブニングライナー213号
  ถึง สนามบินนาริตะ