นิชิโกกุระ ถึง ยานางิกาอูระ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR日豊本線 : 1โมง 15นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:35 → 06:52 ( 1โมง 17นาที )
  JR日豊本線
  ถึง อุสะ
6:00
 • 06:44 → 08:10 ( 1โมง 26นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โออิตะ
17:00
 • 17:56 → 19:17 ( 1โมง 21นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
18:00
 • 18:17 → 19:43 ( 1โมง 26นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
19:00
 • 19:54 → 21:19 ( 1โมง 25นาที )
  JR日豊本線
  ถึง อุสะ
20:00
 • 20:34 → 22:04 ( 1โมง 30นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
21:00
 • 21:48 → 23:10 ( 1โมง 22นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
22:00
 • 22:20 → 23:36 ( 1โมง 16นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
 • 22:50 → 00:11 ( 1โมง 21นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ
23:00
 • 23:31 → 00:46 ( 1โมง 15นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ยานางิกาอูระ