คันดะ (โตเกียว) ถึง ยูราคุโจ

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR京浜東北・根岸線 : 4นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:38 → 04:42 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 04:53 → 04:57 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
5:00
 • 05:05 → 05:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:15 → 05:19 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:24 → 05:29 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:35 → 05:39 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:46 → 05:51 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:55 → 05:59 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
6:00
 • 06:03 → 06:08 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 06:08 → 06:13 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:15 → 06:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:26 → 06:30 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 06:35 → 06:39 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:41 → 06:45 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:46 → 06:51 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:51 → 06:56 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 06:56 → 07:01 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
7:00
 • 07:02 → 07:07 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:06 → 07:10 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:10 → 07:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:15 → 07:19 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:19 → 07:23 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:23 → 07:27 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 07:26 → 07:30 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:30 → 07:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 07:33 → 07:38 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:37 → 07:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:40 → 07:44 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 07:43 → 07:47 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 07:46 → 07:50 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:48 → 07:53 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:51 → 07:55 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:53 → 07:58 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 07:56 → 08:00 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:58 → 08:03 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
8:00
 • 08:01 → 08:05 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:03 → 08:08 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 08:06 → 08:10 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:08 → 08:13 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 08:11 → 08:15 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:13 → 08:18 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:16 → 08:20 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 08:18 → 08:23 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 08:21 → 08:26 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:24 → 08:29 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 08:27 → 08:32 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:30 → 08:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:33 → 08:38 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 08:36 → 08:41 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:39 → 08:44 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:42 → 08:47 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 08:45 → 08:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:48 → 08:53 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:52 → 08:57 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:55 → 08:59 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 08:58 → 09:03 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
9:00
 • 09:02 → 09:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:05 → 09:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:08 → 09:12 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:11 → 09:15 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 09:14 → 09:18 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:17 → 09:22 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:20 → 09:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:23 → 09:28 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:27 → 09:32 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:30 → 09:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:33 → 09:37 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:36 → 09:40 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:39 → 09:43 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:42 → 09:46 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:45 → 09:49 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:49 → 09:53 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 09:52 → 09:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:55 → 10:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:58 → 10:03 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
10:00
 • 10:02 → 10:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:05 → 10:09 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:09 → 10:13 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 10:12 → 10:17 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:17 → 10:21 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 10:21 → 10:25 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:25 → 10:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
15:00
 • 15:41 → 15:46 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:46 → 15:51 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:51 → 15:56 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:57 → 16:01 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
16:00
 • 16:01 → 16:06 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:06 → 16:11 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:11 → 16:16 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:16 → 16:21 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:21 → 16:26 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:26 → 16:31 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 16:31 → 16:36 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:36 → 16:41 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:41 → 16:46 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:46 → 16:51 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:51 → 16:55 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:55 → 17:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
17:00
 • 17:00 → 17:04 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:04 → 17:09 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:08 → 17:13 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:12 → 17:17 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:16 → 17:21 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:20 → 17:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:25 → 17:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:29 → 17:34 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:33 → 17:38 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:37 → 17:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:44 → 17:48 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:47 → 17:52 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 17:51 → 17:55 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:54 → 17:59 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:58 → 18:02 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
18:00
 • 18:01 → 18:06 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 18:04 → 18:09 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:07 → 18:12 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 18:10 → 18:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:13 → 18:18 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:16 → 18:21 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 18:19 → 18:24 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:22 → 18:27 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 18:25 → 18:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:28 → 18:33 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 18:31 → 18:36 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:34 → 18:39 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:37 → 18:42 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 18:40 → 18:44 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:42 → 18:47 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:46 → 18:51 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 18:49 → 18:54 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:53 → 18:57 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง สึรุมิ
 • 18:56 → 19:01 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
19:00
 • 19:00 → 19:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 19:03 → 19:08 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:07 → 19:11 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:10 → 19:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 19:14 → 19:18 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:17 → 19:22 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:21 → 19:26 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 19:24 → 19:29 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:28 → 19:32 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:31 → 19:36 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 19:35 → 19:39 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:38 → 19:43 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:42 → 19:47 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:47 → 19:51 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:50 → 19:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 19:53 → 19:58 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:57 → 20:02 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
20:00
 • 20:02 → 20:07 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 20:06 → 20:10 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:10 → 20:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:15 → 20:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 20:20 → 20:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:25 → 20:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 20:30 → 20:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:35 → 20:40 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:40 → 20:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:45 → 20:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:50 → 20:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:55 → 21:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
21:00
 • 21:00 → 21:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:05 → 21:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:10 → 21:14 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 21:13 → 21:18 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:19 → 21:23 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:24 → 21:29 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:29 → 21:33 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 21:32 → 21:37 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:38 → 21:42 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:43 → 21:47 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:48 → 21:53 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:54 → 21:58 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:59 → 22:04 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
22:00
 • 22:05 → 22:09 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:10 → 22:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:16 → 22:20 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:21 → 22:26 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:27 → 22:31 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 22:32 → 22:37 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:38 → 22:42 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 22:43 → 22:48 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:50 → 22:54 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:55 → 22:59 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
23:00
 • 23:02 → 23:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:08 → 23:12 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:14 → 23:18 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 23:20 → 23:24 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:26 → 23:30 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:32 → 23:36 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:38 → 23:42 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:44 → 23:48 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:49 → 23:53 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:54 → 23:58 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
0:00
 • 00:01 → 00:06 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 00:09 → 00:13 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 00:18 → 00:23 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ
 • 00:30 → 00:34 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง คามาตะ