โมริโนมิยะ ถึง นิชิกุโจ

JR โอซากาคันเจียวเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR โอซากาคันเจียวเส้น : 16นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:59 → 05:17 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
5:00
 • 05:19 → 05:37 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:31 → 05:52 ( 21นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:44 → 06:02 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:55 → 06:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
6:00
 • 06:03 → 06:21 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:09 → 06:28 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 06:17 → 06:36 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:24 → 06:42 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:31 → 06:49 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:39 → 06:58 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:48 → 07:07 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:52 → 07:11 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:57 → 07:15 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
7:00
 • 07:02 → 07:20 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:08 → 07:27 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:14 → 07:33 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:22 → 07:40 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:26 → 07:46 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:30 → 07:49 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:34 → 07:53 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 07:38 → 07:57 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:42 → 08:01 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:46 → 08:05 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:50 → 08:09 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:50 → 08:09 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 07:54 → 08:13 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:58 → 08:16 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
8:00
 • 08:02 → 08:20 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:06 → 08:24 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:09 → 08:28 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 08:13 → 08:32 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:16 → 08:35 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 08:20 → 08:39 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:23 → 08:42 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:23 → 08:42 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 08:27 → 08:46 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:34 → 08:53 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 08:37 → 08:57 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:37 → 08:57 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 08:41 → 09:00 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:45 → 09:03 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:52 → 09:11 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:52 → 09:11 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 08:55 → 09:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 08:59 → 09:17 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
9:00
 • 09:03 → 09:21 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 09:06 → 09:25 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:06 → 09:25 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 09:10 → 09:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:15 → 09:34 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 09:20 → 09:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:25 → 09:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:25 → 09:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 09:29 → 09:47 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 09:33 → 09:52 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 09:37 → 09:55 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:44 → 10:02 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 09:48 → 10:06 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 09:52 → 10:10 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:56 → 10:13 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:56 → 10:13 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
10:00
 • 10:01 → 10:17 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 10:05 → 10:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:10 → 10:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:10 → 10:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 10:15 → 10:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 10:20 → 10:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:25 → 10:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:25 → 10:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 10:30 → 10:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 10:35 → 10:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:40 → 10:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:40 → 10:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 10:45 → 11:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 10:50 → 11:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:55 → 11:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:55 → 11:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
11:00
 • 11:00 → 11:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 11:05 → 11:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:10 → 11:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:10 → 11:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 11:15 → 11:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 11:20 → 11:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:25 → 11:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:25 → 11:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 11:30 → 11:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 11:35 → 11:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:40 → 11:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:40 → 11:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 11:45 → 12:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 11:50 → 12:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:55 → 12:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:55 → 12:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
12:00
 • 12:00 → 12:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 12:05 → 12:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:10 → 12:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:10 → 12:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 12:15 → 12:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 12:20 → 12:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:25 → 12:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:25 → 12:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 12:30 → 12:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 12:35 → 12:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:40 → 12:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:40 → 12:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 12:45 → 13:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 12:50 → 13:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:55 → 13:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:55 → 13:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
13:00
 • 13:00 → 13:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 13:05 → 13:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:10 → 13:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:10 → 13:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 13:15 → 13:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 13:20 → 13:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:25 → 13:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:25 → 13:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 13:30 → 13:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 13:35 → 13:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:40 → 13:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:40 → 13:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 13:45 → 14:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 13:50 → 14:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:55 → 14:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:55 → 14:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
14:00
 • 14:00 → 14:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 14:05 → 14:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:10 → 14:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:10 → 14:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 14:15 → 14:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 14:20 → 14:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:25 → 14:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:25 → 14:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 14:30 → 14:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 14:35 → 14:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:40 → 14:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:40 → 14:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 14:45 → 15:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 14:50 → 15:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:55 → 15:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:55 → 15:13 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
15:00
 • 15:00 → 15:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 15:05 → 15:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:10 → 15:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:10 → 15:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 15:15 → 15:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 15:20 → 15:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:25 → 15:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:25 → 15:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 15:30 → 15:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 15:35 → 15:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:40 → 15:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:40 → 15:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 15:45 → 16:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 15:50 → 16:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:55 → 16:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:55 → 16:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 15:59 → 16:17 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
16:00
 • 16:05 → 16:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:10 → 16:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:10 → 16:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 16:14 → 16:32 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 16:20 → 16:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:25 → 16:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:25 → 16:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 16:29 → 16:47 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 16:35 → 16:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:40 → 16:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:40 → 16:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 16:44 → 17:02 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 16:50 → 17:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:55 → 17:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:55 → 17:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 16:59 → 17:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
17:00
 • 17:05 → 17:25 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:10 → 17:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:10 → 17:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 17:14 → 17:33 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 17:20 → 17:40 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:25 → 17:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:25 → 17:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 17:29 → 17:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 17:35 → 17:55 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:40 → 17:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:40 → 17:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 17:44 → 18:03 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 17:44 → 18:03 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
 • 17:50 → 18:10 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:55 → 18:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:55 → 18:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 17:59 → 18:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
18:00
 • 18:02 → 18:20 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 18:06 → 18:25 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:10 → 18:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:10 → 18:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 18:14 → 18:33 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 18:17 → 18:35 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 18:21 → 18:40 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:25 → 18:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:25 → 18:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 18:29 → 18:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 18:29 → 18:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 18:32 → 18:50 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 18:36 → 18:55 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:40 → 18:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:40 → 18:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 18:44 → 19:03 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 18:47 → 19:05 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 18:51 → 19:10 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:55 → 19:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:55 → 19:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 18:59 → 19:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 18:59 → 19:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
19:00
 • 19:02 → 19:20 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 19:06 → 19:25 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:10 → 19:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:10 → 19:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 19:14 → 19:33 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 19:17 → 19:35 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 19:21 → 19:40 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:25 → 19:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:25 → 19:44 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 19:29 → 19:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 19:32 → 19:50 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 19:36 → 19:55 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:40 → 19:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:40 → 19:59 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 19:44 → 20:03 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 19:47 → 20:05 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ซากุระจิมะ
 • 19:51 → 20:10 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:58 → 20:18 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
20:00
 • 20:06 → 20:25 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:10 → 20:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:14 → 20:33 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 20:19 → 20:40 ( 21นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:25 → 20:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:25 → 20:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 20:29 → 20:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 20:34 → 20:53 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:39 → 20:59 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ฮิเนโนะ
 • 20:44 → 21:03 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 20:49 → 21:10 ( 21นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:55 → 21:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:55 → 21:14 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 20:59 → 21:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
21:00
 • 21:04 → 21:25 ( 21นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:10 → 21:28 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:18 → 21:36 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:24 → 21:44 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:24 → 21:44 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง โกะโบ
 • 21:29 → 21:48 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
 • 21:35 → 21:56 ( 21นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:41 → 21:59 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ฮิกาชิกิชิวาดะ
 • 21:49 → 22:07 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:54 → 22:14 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:59 → 22:18 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง นาระ
22:00
 • 22:04 → 22:26 ( 22นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:10 → 22:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:10 → 22:29 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง วาคายามะ
 • 22:16 → 22:34 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง คาโมะ (เกียวโต)
 • 22:16 → 22:34 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
 • 22:25 → 22:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:34 → 22:53 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:41 → 23:00 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:49 → 23:08 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง ฮิเนโนะ
 • 22:59 → 23:17 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
23:00
 • 23:12 → 23:34 ( 22นาที )
  JR大阪環状線
 • 23:29 → 23:49 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:45 → 00:07 ( 22นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ