เมอิเท็ตสึนาโกย่า ถึง โทโกนาเมะ

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 名鉄常滑・空港線急行 : 37นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線快速急行 : 32นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線 : 1โมง 3นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線準急 : 41นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線特急(一部指定) : 30นาที ~
5:00
 • 05:23 → 06:00 ( 37นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 05:36 → 06:08 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 05:42 → 06:23 ( 41นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 05:52 → 07:00 ( 1โมง 8นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
6:00
 • 06:13 → 06:46 ( 33นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:30 → 07:09 ( 39นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:38 → 07:48 ( 1โมง 10นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:46 → 07:29 ( 43นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
7:00
 • 07:00 → 07:35 ( 35นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:07 → 07:53 ( 46นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:28 → 08:06 ( 38นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:43 → 08:29 ( 46นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
8:00
 • 08:00 → 08:35 ( 35นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:08 → 09:03 ( 55นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:08 → 09:03 ( 55นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:34 → 09:06 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:46 → 09:31 ( 45นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
9:00
 • 09:03 → 09:36 ( 33นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:15 → 09:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:31 → 10:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:45 → 10:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
10:00
 • 10:01 → 10:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:15 → 10:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:31 → 11:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:45 → 11:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
11:00
 • 11:01 → 11:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:15 → 11:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:31 → 12:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:45 → 12:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
12:00
 • 12:01 → 12:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:15 → 12:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:31 → 13:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:45 → 13:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
13:00
 • 13:01 → 13:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:15 → 13:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:31 → 14:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:45 → 14:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
14:00
 • 14:01 → 14:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:15 → 14:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:31 → 15:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:45 → 15:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
15:00
 • 15:01 → 15:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:15 → 15:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:31 → 16:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:45 → 16:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
16:00
 • 16:01 → 16:33 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:15 → 16:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:31 → 17:03 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:45 → 17:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
17:00
 • 17:01 → 17:33 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:15 → 17:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:31 → 18:03 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:45 → 18:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
18:00
 • 18:01 → 18:33 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:15 → 18:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:31 → 19:03 ( 32นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:45 → 19:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
19:00
 • 19:01 → 19:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:15 → 19:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:31 → 20:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:45 → 20:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
20:00
 • 20:01 → 20:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:15 → 20:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:31 → 21:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:45 → 21:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
21:00
 • 21:01 → 21:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:15 → 21:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:31 → 22:01 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:45 → 22:27 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
22:00
 • 22:01 → 22:31 ( 30นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 22:15 → 22:57 ( 42นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 22:45 → 23:22 ( 37นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
23:00
 • 23:10 → 00:13 ( 1โมง 3นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง โทโกนาเมะ
 • 23:15 → 23:53 ( 38นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง โทโกนาเมะ