สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินฟุกุโอกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 2โมง 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
JJP APJ
7:00
 • 07:10 → 09:20 ( 2โมง 10นาที )
  JJP503
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
8:00
 • 08:45 → 10:50 ( 2โมง 5นาที )
  JJP505
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
10:00
 • 10:30 → 12:40 ( 2โมง 10นาที )
  JJP507
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
12:00
 • 12:15 → 14:25 ( 2โมง 10นาที )
  JJP509
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
15:00
 • 15:25 → 17:40 ( 2โมง 15นาที )
  JJP513
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
16:00
 • 16:40 → 18:50 ( 2โมง 10นาที )
  JJP517
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
17:00
 • 17:55 → 20:10 ( 2โมง 15นาที )
  JJP519
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
19:00
 • 19:00 → 21:05 ( 2โมง 5นาที )
  JJP535
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ