สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินฟุกุโอกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • APJ : 2โมง 10นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
JJP APJ
7:00
 • 07:30 → 09:40 ( 2โมง 10นาที )
  APJ519
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
9:00
 • 09:20 → 11:30 ( 2โมง 10นาที )
  APJ521
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
10:00
 • 10:25 → 12:35 ( 2โมง 10นาที )
  APJ523
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
12:00
 • 12:50 → 15:00 ( 2โมง 10นาที )
  APJ525
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
15:00
 • 15:50 → 18:00 ( 2โมง 10นาที )
  APJ527
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
18:00
 • 18:40 → 20:55 ( 2โมง 15นาที )
  APJ529
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ