สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

  • JJP : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
JJP APJ
8:00
  • 08:25 → 10:20 ( 1โมง 55นาที )
    JJP601
    ถึง สนามบินโออิตะ