สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 2โมง 5นาที ~
 • APJ : 2โมง 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:30 → 09:35 ( 2โมง 5นาที )
  JJP601
  ถึง สนามบินโออิตะ
12:00
 • 12:35 → 14:40 ( 2โมง 5นาที )
  APJ363
  ถึง สนามบินโออิตะ