สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

  • APJ : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
JJP APJ
13:00
  • 13:10 → 15:05 ( 1โมง 55นาที )
    APJ363
    ถึง สนามบินโออิตะ