สนามบินนาริตะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 1โมง 55นาที ~
 • APJ : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
8:00
 • 08:25 → 10:20 ( 1โมง 55นาที )
  JJP601
  ถึง สนามบินโออิตะ
13:00
 • 13:10 → 15:05 ( 1โมง 55นาที )
  APJ363
  ถึง สนามบินโออิตะ