ชินทานาเบะ ถึง ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายเกียวโต ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น : 22นาที ~
 • 近鉄京都線急行 : 14นาที ~
5:00
 • 05:00 → 05:22 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 05:16 → 05:38 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 05:33 → 05:56 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 05:45 → 06:07 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 05:57 → 06:20 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
6:00
 • 06:08 → 06:31 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:18 → 06:45 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:23 → 06:38 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:32 → 06:58 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:38 → 06:54 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 06:46 → 07:10 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 06:54 → 07:22 ( 28นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
7:00
 • 07:02 → 07:18 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:05 → 07:28 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:10 → 07:38 ( 28นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 07:18 → 07:33 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:23 → 07:46 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:34 → 07:51 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:35 → 07:58 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:45 → 08:02 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 07:46 → 08:11 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:59 → 08:16 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
8:00
 • 08:03 → 08:28 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:15 → 08:31 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:17 → 08:43 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 08:22 → 08:38 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 08:29 → 08:46 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:31 → 08:54 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:41 → 08:57 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 08:42 → 09:12 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:49 → 09:07 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 08:53 → 09:20 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
9:00
 • 09:00 → 09:16 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:03 → 09:32 ( 29นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:09 → 09:27 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 09:15 → 09:43 ( 28นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 09:24 → 09:42 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:28 → 09:55 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:34 → 09:49 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:37 → 10:07 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 09:42 → 09:58 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:50 → 10:14 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
10:00
 • 10:08 → 10:23 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:10 → 10:34 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:24 → 10:42 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 10:28 → 10:50 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:40 → 10:55 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:48 → 11:14 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:51 → 11:09 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
11:00
 • 11:03 → 11:22 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:10 → 11:34 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:24 → 11:43 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 11:28 → 11:50 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:43 → 12:01 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:51 → 12:14 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
12:00
 • 12:03 → 12:22 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:09 → 12:32 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:24 → 12:43 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 12:33 → 12:55 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 12:43 → 13:01 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:51 → 13:14 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
13:00
 • 13:03 → 13:22 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:10 → 13:34 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:24 → 13:43 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 13:33 → 13:55 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 13:43 → 14:01 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:51 → 14:13 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
14:00
 • 14:03 → 14:22 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14:09 → 14:32 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14:24 → 14:43 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 14:33 → 14:56 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 14:43 → 15:01 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:50 → 15:16 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
15:00
 • 15:00 → 15:28 ( 28นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:04 → 15:23 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:17 → 15:47 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:23 → 15:43 ( 20นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:31 → 15:53 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 15:43 → 15:58 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:44 → 16:10 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
16:00
 • 16:00 → 16:16 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:01 → 16:25 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:15 → 16:31 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 16:16 → 16:46 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 16:24 → 16:43 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:28 → 16:52 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:39 → 16:55 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:45 → 17:02 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 16:46 → 17:10 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
17:00
 • 17:00 → 17:15 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:01 → 17:26 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 17:14 → 17:29 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:16 → 17:38 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:24 → 17:44 ( 20นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:28 → 17:53 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:36 → 17:51 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:38 → 18:02 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 17:51 → 18:06 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:52 → 18:17 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
18:00
 • 18:05 → 18:21 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:06 → 18:33 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:13 → 18:28 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:21 → 18:36 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:22 → 18:47 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:35 → 18:50 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 18:37 → 19:04 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:43 → 18:58 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:51 → 19:07 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:53 → 19:17 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
19:00
 • 19:05 → 19:21 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:06 → 19:33 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:13 → 19:29 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:18 → 19:45 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:21 → 19:37 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 19:29 → 19:54 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 19:35 → 19:50 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 19:40 → 20:10 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:50 → 20:06 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:57 → 20:26 ( 29นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
20:00
 • 20:03 → 20:22 ( 19นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:14 → 20:43 ( 29นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:20 → 20:35 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:35 → 20:50 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:36 → 21:03 ( 27นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:48 → 21:06 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 20:53 → 21:18 ( 25นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
21:00
 • 21:04 → 21:21 ( 17นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:08 → 21:30 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:18 → 21:33 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:25 → 21:51 ( 26นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 21:34 → 21:49 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:38 → 22:08 ( 30นาที )
  近鉄京都線
  ถึง เท็นริ
 • 21:49 → 22:04 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:55 → 22:23 ( 28นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
22:00
 • 22:05 → 22:20 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:13 → 22:35 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:24 → 22:40 ( 16นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:29 → 22:51 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:39 → 22:57 ( 18นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:43 → 23:05 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:58 → 23:13 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:59 → 23:23 ( 24นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
23:00
 • 23:22 → 23:37 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 23:23 → 23:46 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 23:45 → 00:00 ( 15นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:46 → 00:09 ( 23นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
0:00
 • 00:04 → 00:18 ( 14นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 00:05 → 00:27 ( 22นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ