ชินโอซากะ ถึง เท็นโนจิ

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ : 21นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:08 → 05:29 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 05:18 → 05:39 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 05:28 → 05:49 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 05:38 → 05:59 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 05:48 → 06:09 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 05:58 → 06:19 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
6:00
 • 06:08 → 06:29 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:15 → 06:37 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:25 → 06:47 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:31 → 06:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:37 → 06:59 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:42 → 07:05 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:46 → 07:08 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 06:51 → 07:14 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:55 → 07:17 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
7:00
 • 07:00 → 07:23 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:04 → 07:26 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:13 → 07:35 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:18 → 07:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:22 → 07:44 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:28 → 07:52 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:31 → 07:55 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:33 → 07:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:37 → 08:01 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:40 → 08:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:42 → 08:05 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:46 → 08:10 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:49 → 08:13 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:51 → 08:14 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:55 → 08:19 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 07:58 → 08:22 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
8:00
 • 08:00 → 08:23 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:04 → 08:28 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:07 → 08:31 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:09 → 08:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:13 → 08:37 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:16 → 08:40 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:18 → 08:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:22 → 08:46 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:25 → 08:49 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:27 → 08:50 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:31 → 08:55 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:34 → 08:58 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:36 → 08:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:40 → 09:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:43 → 09:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 08:45 → 09:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:49 → 09:13 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:52 → 09:15 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 08:54 → 09:17 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 08:58 → 09:22 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
9:00
 • 09:01 → 09:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 09:03 → 09:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:07 → 09:31 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:10 → 09:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:12 → 09:35 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:16 → 09:40 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:19 → 09:42 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 09:21 → 09:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:25 → 09:49 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:28 → 09:53 ( 25นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:31 → 09:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:39 → 10:02 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:43 → 10:07 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:48 → 10:11 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 09:52 → 10:16 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:57 → 10:19 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
10:00
 • 10:02 → 10:25 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:07 → 10:30 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:11 → 10:35 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:15 → 10:38 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:20 → 10:43 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:24 → 10:46 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:31 → 10:53 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:34 → 10:57 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:37 → 11:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:41 → 11:05 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 11:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:50 → 11:13 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:54 → 11:16 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 10:58 → 11:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:02 → 11:25 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:06 → 11:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:09 → 11:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:13 → 11:37 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:17 → 11:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:21 → 11:45 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:25 → 11:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:29 → 11:53 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:33 → 11:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:37 → 12:01 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:41 → 12:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:45 → 12:09 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:49 → 12:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 11:53 → 12:17 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:57 → 12:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
12:00
 • 12:01 → 12:25 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:05 → 12:28 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:09 → 12:33 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:13 → 12:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:17 → 12:41 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:21 → 12:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:25 → 12:49 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:29 → 12:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:33 → 12:57 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:37 → 13:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:41 → 13:05 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 13:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:49 → 13:13 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:53 → 13:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 12:57 → 13:21 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:01 → 13:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:05 → 13:29 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:09 → 13:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:13 → 13:37 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:17 → 13:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:21 → 13:45 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:25 → 13:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:29 → 13:53 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:33 → 13:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:37 → 14:01 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:41 → 14:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:45 → 14:09 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:49 → 14:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 13:53 → 14:17 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:57 → 14:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
14:00
 • 14:01 → 14:25 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:05 → 14:28 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:09 → 14:33 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:13 → 14:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:17 → 14:41 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:21 → 14:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:25 → 14:49 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:29 → 14:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:33 → 14:57 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:37 → 15:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:41 → 15:05 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 15:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:49 → 15:13 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:53 → 15:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 14:57 → 15:21 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:01 → 15:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:05 → 15:29 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:09 → 15:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:13 → 15:37 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:17 → 15:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:21 → 15:45 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:25 → 15:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:29 → 15:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:33 → 15:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:37 → 16:01 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:41 → 16:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:45 → 16:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:49 → 16:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:53 → 16:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 15:58 → 16:20 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
16:00
 • 16:02 → 16:25 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:06 → 16:28 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:10 → 16:33 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:14 → 16:36 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:18 → 16:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:21 → 16:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:25 → 16:49 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:29 → 16:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:34 → 16:56 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:39 → 17:02 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:43 → 17:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:47 → 17:10 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:50 → 17:13 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 16:59 → 17:21 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
17:00
 • 17:03 → 17:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:08 → 17:31 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:10 → 17:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:13 → 17:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:18 → 17:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:20 → 17:44 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:23 → 17:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:28 → 17:51 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:30 → 17:54 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:33 → 17:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:38 → 18:01 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:40 → 18:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:43 → 18:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:48 → 18:11 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:50 → 18:14 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:53 → 18:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 17:58 → 18:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
18:00
 • 18:00 → 18:24 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:03 → 18:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:08 → 18:31 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:10 → 18:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:13 → 18:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:18 → 18:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:20 → 18:44 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:23 → 18:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:28 → 18:51 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:30 → 18:54 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:33 → 18:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:38 → 19:01 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:40 → 19:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:43 → 19:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:48 → 19:11 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:50 → 19:14 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:53 → 19:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 18:58 → 19:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
19:00
 • 19:00 → 19:24 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 19:03 → 19:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:08 → 19:31 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:10 → 19:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:13 → 19:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:18 → 19:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:20 → 19:44 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 19:23 → 19:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:28 → 19:52 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:31 → 19:55 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:33 → 19:57 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:38 → 20:02 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:42 → 20:05 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:45 → 20:10 ( 25นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:49 → 20:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:52 → 20:15 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 19:55 → 20:19 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:58 → 20:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
20:00
 • 20:01 → 20:25 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:04 → 20:27 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:07 → 20:31 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:10 → 20:33 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:13 → 20:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 20:16 → 20:40 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:20 → 20:44 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:23 → 20:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:26 → 20:49 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 20:29 → 20:53 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:33 → 20:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:37 → 20:59 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:40 → 21:03 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:43 → 21:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:47 → 21:10 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:51 → 21:14 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:54 → 21:17 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 20:58 → 21:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
21:00
 • 21:02 → 21:24 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:06 → 21:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:10 → 21:32 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:14 → 21:36 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 21:18 → 21:40 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:22 → 21:45 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:26 → 21:48 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:30 → 21:53 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:34 → 21:56 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:38 → 22:00 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 21:42 → 22:04 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:46 → 22:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:50 → 22:12 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 21:54 → 22:17 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:58 → 22:20 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
22:00
 • 22:02 → 22:25 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:06 → 22:28 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:10 → 22:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:15 → 22:37 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:19 → 22:42 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:23 → 22:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:28 → 22:50 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินคานะโอะกะ
 • 22:32 → 22:54 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:36 → 22:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:41 → 23:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:46 → 23:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 22:51 → 23:14 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:56 → 23:19 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
23:00
 • 23:01 → 23:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:06 → 23:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:11 → 23:34 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:16 → 23:39 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:21 → 23:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:26 → 23:49 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:31 → 23:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:36 → 23:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:41 → 00:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:46 → 00:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
 • 23:56 → 00:18 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ
0:00
 • 00:01 → 00:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคาโมสุ