ชินโอซากะ ถึง ชินโยโกฮาม่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 2โมง 3นาที ~
 • โคดาม่า : 3โมง 35นาที ~
 • ฮิการิ : 2โมง 20นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 08:05 ( 2โมง 5นาที )
  のぞみ200号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:11 → 08:50 ( 2โมง 39นาที )
  ひかり634号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:15 → 08:20 ( 2โมง 5นาที )
  のぞみ202号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:24 → 08:32 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ66号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:33 → 08:39 ( 2โมง 6นาที )
  のぞみ68号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:42 → 09:24 ( 2โมง 42นาที )
  ひかり636号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 08:56 ( 2โมง 5นาที )
  のぞみ70号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:57 → 09:06 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ204号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:09 → 09:17 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ72号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:15 → 09:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ206号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:18 → 09:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり638号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 09:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:36 → 10:24 ( 2โมง 48นาที )
  ひかり640号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:39 → 09:47 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ208号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:45 → 09:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ210号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:54 → 11:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま708号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:57 → 10:06 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:06 → 10:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ212号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 10:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:19 → 10:53 ( 2โมง 34นาที )
  ひかり642号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:30 → 10:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:45 → 10:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:48 → 11:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:54 → 12:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま712号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:57 → 11:06 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:06 → 11:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:15 → 11:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ216号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 11:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり644号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:24 → 11:34 ( 2โมง 10นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:33 → 11:45 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:45 → 11:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:48 → 12:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり670号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 13:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま716号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:57 → 12:06 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ88号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:06 → 12:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:15 → 12:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ218号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 12:53 ( 2โมง 35นาที )
  ひかり646号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 12:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:45 → 12:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:48 → 13:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり504号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:54 → 14:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま720号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:06 → 13:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:15 → 13:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ220号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 13:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり648号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 13:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:45 → 13:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:48 → 14:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり506号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:54 → 15:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま724号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:06 → 14:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:15 → 14:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ222号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 14:53 ( 2โมง 35นาที )
  ひかり650号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 14:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:45 → 14:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:48 → 15:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり508号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:54 → 16:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま728号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:06 → 15:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:15 → 15:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ224号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 15:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり652号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 15:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:45 → 15:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:48 → 16:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり510号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:54 → 17:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま732号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:06 → 16:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:15 → 16:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ226号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 16:53 ( 2โมง 35นาที )
  ひかり654号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 16:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:45 → 16:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:48 → 17:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり512号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:54 → 18:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま736号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:00 → 17:08 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ228号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:06 → 17:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:15 → 17:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ230号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 17:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり656号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:30 → 17:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:39 → 17:47 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ232号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:45 → 17:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:48 → 18:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり514号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:54 → 19:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま740号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:00 → 18:08 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ234号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:06 → 18:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:15 → 18:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ236号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:18 → 18:53 ( 2โมง 35นาที )
  ひかり658号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:30 → 18:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:45 → 18:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:48 → 19:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり516号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:54 → 20:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま744号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:00 → 19:08 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ238号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:06 → 19:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:15 → 19:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ240号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:18 → 19:54 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり660号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 19:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:39 → 19:47 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:45 → 19:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:48 → 20:24 ( 2โมง 36นาที )
  ひかり518号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:54 → 21:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま748号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:00 → 20:08 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ242号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 20:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:15 → 20:26 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ244号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 20:53 ( 2โมง 35นาที )
  ひかり662号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 20:37 ( 2โมง 7นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:39 → 20:47 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:45 → 20:57 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:48 → 21:16 ( 2โมง 28นาที )
  ひかり520号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:54 → 22:29 ( 3โมง 35นาที )
  こだま752号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:00 → 21:08 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ246号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:06 → 21:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:15 → 21:24 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ248号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 21:59 ( 2โมง 38นาที )
  ひかり664号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:30 → 21:38 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:45 → 21:56 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:48 → 22:08 ( 2โมง 20นาที )
  ひかり522号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:00 → 22:06 ( 2โมง 6นาที )
  のぞみ250号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:06 → 22:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:15 → 22:24 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ252号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:21 → 22:47 ( 2โมง 26นาที )
  ひかり666号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:33 → 22:38 ( 2โมง 5นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:45 → 23:11 ( 2โมง 26นาที )
  ひかり668号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:48 → 22:53 ( 2โมง 5นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:06 → 23:14 ( 2โมง 8นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:24 → 23:27 ( 2โมง 3นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket