ชินโอซากะ ถึง ฮิโระชิมะ

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 21นาที ~
 • ซากุระ : 1โมง 25นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 11นาที ~
 • มิซูโฮ : 1โมง 21นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 29นาที ~
6:00
 • 06:00 → 07:25 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ601号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:06 → 07:54 ( 1โมง 48นาที )
  ひかり591号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 07:57 ( 1โมง 32นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:50 → 08:18 ( 1โมง 28นาที )
  さくら543号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:59 → 09:26 ( 2โมง 27นาที )
  こだま839号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:11 → 08:36 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ271号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:23 → 08:49 ( 1โมง 26นาที )
  みずほ603号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:35 → 09:04 ( 1โมง 29นาที )
  ひかり531号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:40 → 10:09 ( 2โมง 29นาที )
  こだま841号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:50 → 09:11 ( 1โมง 21นาที )
  みずほ605号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:56 → 09:17 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ273号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:04 → 09:33 ( 1โมง 29นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 09:56 ( 1โมง 41นาที )
  ひかり533号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:18 → 09:39 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:24 → 09:49 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:41 → 10:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:44 → 10:33 ( 1โมง 49นาที )
  ひかり535号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:53 → 10:22 ( 1โมง 29นาที )
  さくら547号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:02 → 10:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:17 → 10:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:20 → 10:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら549号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:32 → 12:07 ( 2โมง 35นาที )
  こだま845号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:41 → 11:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 11:20 ( 1โมง 26นาที )
  みずほ607号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:02 → 11:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:17 → 11:38 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:20 → 11:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:32 → 11:57 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:37 → 13:07 ( 2โมง 30นาที )
  こだま847号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 12:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:02 → 12:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:17 → 12:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:20 → 12:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら553号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:37 → 14:07 ( 2โมง 30นาที )
  こだま849号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:41 → 13:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:02 → 13:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:17 → 13:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:20 → 13:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら555号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:41 → 14:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:02 → 14:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:17 → 14:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:23 → 14:51 ( 1โมง 28นาที )
  さくら557号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:41 → 15:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:02 → 15:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:17 → 15:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:23 → 15:51 ( 1โมง 28นาที )
  さくら559号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:41 → 16:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:02 → 16:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:17 → 16:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:23 → 16:51 ( 1โมง 28นาที )
  さくら561号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:32 → 16:55 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ153号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:41 → 17:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:54 → 17:19 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ609号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:02 → 17:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:17 → 17:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:23 → 17:51 ( 1โมง 28นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:32 → 17:55 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ161号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:41 → 18:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:54 → 18:19 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ611号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:02 → 18:23 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:17 → 18:46 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:20 → 18:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:32 → 18:55 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ169号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:37 → 20:07 ( 2โมง 30นาที )
  こだま861号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:41 → 19:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 19:12 ( 1โมง 25นาที )
  さくら567号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:50 → 19:15 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ171号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:02 → 19:23 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:17 → 19:46 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:20 → 19:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら569号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:32 → 19:55 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ177号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 21:07 ( 2โมง 30นาที )
  こだま865号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:41 → 20:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:54 → 20:19 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ613号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:02 → 20:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:17 → 20:42 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:20 → 20:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら571号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:37 → 22:06 ( 2โมง 29นาที )
  こだま867号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:41 → 21:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:50 → 21:11 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ187号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:54 → 21:15 ( 1โมง 21นาที )
  みずほ615号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 21:27 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 21:46 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:20 → 21:51 ( 1โมง 31นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:32 → 21:55 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ193号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:37 → 22:53 ( 2โมง 16นาที )
  こだま869号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:41 → 22:02 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:02 → 22:30 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:23 → 22:44 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:30 → 23:41 ( 2โมง 11นาที )
  こだま873号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:38 → 23:07 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:08 → 23:32 ( 1โมง 24นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:29 → 23:54 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket