ชินโอซากะ ถึง คุมาโมโตะ

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ซากุระ : 3โมง 13นาที ~
 • มิซูโฮ : 2โมง 58นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 09:02 ( 3โมง 2นาที )
  みずほ601号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 09:44 ( 3โมง 19นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:50 → 10:06 ( 3โมง 16นาที )
  さくら543号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:50 → 10:52 ( 3โมง 2นาที )
  みずほ605号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:00 → 11:16 ( 3โมง 16นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:53 → 12:06 ( 3โมง 13นาที )
  さくら547号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:20 → 12:39 ( 3โมง 19นาที )
  さくら549号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 12:59 ( 3โมง 5นาที )
  みずほ607号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:20 → 13:39 ( 3โมง 19นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:20 → 14:39 ( 3โมง 19นาที )
  さくら553号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:20 → 15:39 ( 3โมง 19นาที )
  さくら555号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:23 → 16:39 ( 3โมง 16นาที )
  さくら557号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:23 → 17:39 ( 3โมง 16นาที )
  さくら559号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:23 → 18:39 ( 3โมง 16นาที )
  さくら561号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:23 → 19:42 ( 3โมง 19นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:20 → 20:42 ( 3โมง 22นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 21:03 ( 3โมง 16นาที )
  さくら567号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:20 → 21:42 ( 3โมง 22นาที )
  さくら569号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:20 → 22:39 ( 3โมง 19นาที )
  さくら571号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:54 → 22:52 ( 2โมง 58นาที )
  みずほ615号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:20 → 23:49 ( 3โมง 29นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket