ชินจูกุ ถึง ทาจิกาวะ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โอเมะ : 28นาที ~
 • JR中央線青梅特快 : 25นาที ~
 • ฮาจิโอจิ : 27นาที ~
 • JR中央線快速 : 34นาที ~
 • JR中央線通勤快速 : 30นาที ~
 • นาริทาเอคุซุพูเรสุ : 30นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 21นาที ~
 • อาซุสะ : 20นาที ~
 • ไคจิ : 23นาที ~
 • JR สายศูนย์พิเศษอย่างรวดเร็ว : 25นาที ~
4:00
 • 04:54 → 05:28 ( 34นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
5:00
 • 05:16 → 05:50 ( 34นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 05:32 → 06:07 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 05:44 → 06:19 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 05:59 → 06:35 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
6:00
 • 06:08 → 06:43 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:19 → 06:59 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:25 → 06:52 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:30 → 07:06 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:36 → 07:16 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:42 → 07:08 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:46 → 07:24 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 06:51 → 07:30 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
7:00
 • 07:00 → 07:20 ( 20นาที )
  あずさ1号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 07:02 → 07:37 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:07 → 07:43 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 07:10 → 07:46 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:15 → 07:54 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:17 → 07:58 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 07:21 → 08:03 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:30 → 07:51 ( 21นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:30 → 07:51 ( 21นาที )
  あずさ3号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 07:32 → 08:07 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:35 → 08:11 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:41 → 08:17 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:44 → 08:21 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 07:47 → 08:27 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 07:54 → 08:32 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
8:00
 • 08:00 → 08:23 ( 23นาที )
  あずさ5号
  ถึง มินามิโอะทะริ
 • 08:02 → 08:38 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 08:04 → 08:39 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:06 → 08:44 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:10 → 08:46 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 08:12 → 08:50 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:15 → 08:53 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 08:18 → 08:54 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 08:20 → 08:57 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:22 → 09:02 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 08:27 → 09:06 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:30 → 08:59 ( 29นาที )
  かいじ7号
  ถึง โคฟุ
 • 08:30 → 08:59 ( 29นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:34 → 09:11 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 08:36 → 09:13 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:38 → 09:16 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 08:42 → 09:19 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 08:44 → 09:21 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:46 → 09:23 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 08:50 → 09:26 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 08:52 → 09:28 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 08:54 → 09:35 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 08:58 → 09:37 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
9:00
 • 09:00 → 09:30 ( 30นาที )
  あずさ9号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 09:02 → 09:40 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 09:06 → 09:43 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:08 → 09:46 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 09:14 → 09:50 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 09:17 → 09:54 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 09:20 → 09:57 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:22 → 10:02 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 09:24 → 10:05 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 09:26 → 10:07 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:30 → 09:59 ( 29นาที )
  かいじ11号
  ถึง โคฟุ
 • 09:30 → 09:59 ( 29นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 09:34 → 10:10 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:36 → 10:12 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 09:38 → 10:14 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 09:40 → 10:21 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 09:45 → 10:29 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:50 → 10:17 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 09:54 → 10:34 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
10:00
 • 10:00 → 10:24 ( 24นาที )
  あずさ13号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 10:02 → 10:40 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:06 → 10:41 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 10:08 → 10:44 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 10:10 → 10:49 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 10:14 → 10:57 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:21 → 10:46 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:24 → 11:06 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:30 → 10:53 ( 23นาที )
  かいじ15号
  ถึง โคฟุ
 • 10:32 → 11:14 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 10:37 → 11:03 ( 26นาที )
  JR中央線青梅特快
  ถึง โอเมะ
 • 10:39 → 11:19 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 10:45 → 11:10 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:47 → 11:25 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10:49 → 11:29 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 10:52 → 11:36 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
11:00
 • 11:00 → 11:21 ( 21นาที )
  あずさ17号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 11:02 → 11:41 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:07 → 11:32 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:09 → 11:44 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 11:12 → 11:51 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:16 → 11:58 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 11:22 → 11:47 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:24 → 12:01 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 11:30 → 11:53 ( 23นาที )
  かいじ19号
  ถึง โคฟุ
 • 11:32 → 12:13 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:34 → 12:19 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:39 → 12:06 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11:43 → 12:25 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 11:49 → 12:15 ( 26นาที )
  JR中央線青梅特快
  ถึง โอเมะ
 • 11:52 → 12:30 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
12:00
 • 12:00 → 12:21 ( 21นาที )
  あずさ21号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 12:02 → 12:41 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 12:04 → 12:47 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 12:10 → 12:36 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12:12 → 12:50 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 12:18 → 12:43 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12:20 → 12:59 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 12:23 → 13:07 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12:30 → 12:53 ( 23นาที )
  かいじ23号
  ถึง โคฟุ
 • 12:32 → 13:10 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 12:37 → 13:03 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12:39 → 13:18 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12:43 → 13:25 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 12:49 → 13:14 ( 25นาที )
  JR中央線青梅特快
  ถึง โอเมะ
 • 12:51 → 13:36 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
13:00
 • 13:00 → 13:20 ( 20นาที )
  あずさ25号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 13:02 → 13:41 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 13:07 → 13:32 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13:10 → 13:48 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 13:12 → 13:58 ( 46นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 13:18 → 13:44 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13:20 → 13:59 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13:24 → 14:04 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 13:30 → 13:53 ( 23นาที )
  かいじ27号
  ถึง โคฟุ
 • 13:32 → 14:13 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13:35 → 14:19 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 13:41 → 14:07 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 13:43 → 14:26 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13:49 → 14:14 ( 25นาที )
  JR中央線青梅特快
  ถึง โอเมะ
 • 13:53 → 14:37 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
14:00
 • 14:00 → 14:22 ( 22นาที )
  あずさ29号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 14:02 → 14:40 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14:07 → 14:32 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14:10 → 14:48 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 14:13 → 14:58 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 14:19 → 14:44 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14:23 → 15:06 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 14:30 → 14:53 ( 23นาที )
  かいじ31号
  ถึง โคฟุ
 • 14:32 → 15:09 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14:37 → 15:02 ( 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 14:40 → 15:20 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14:43 → 15:25 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 14:49 → 15:15 ( 26นาที )
  JR中央線青梅特快
  ถึง โอเมะ
 • 14:52 → 15:29 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
15:00
 • 15:00 → 15:22 ( 22นาที )
  あずさ33号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 15:02 → 15:40 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 15:05 → 15:43 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 15:08 → 15:36 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:11 → 15:50 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 15:14 → 15:58 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:18 → 15:46 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:21 → 16:00 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 15:25 → 16:07 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:30 → 15:54 ( 24นาที )
  かいじ35号
  ถึง โคฟุ
 • 15:36 → 16:03 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:39 → 16:19 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:43 → 16:28 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 15:47 → 16:14 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15:52 → 16:37 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
16:00
 • 16:00 → 16:21 ( 21นาที )
  あずさ37号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 16:02 → 16:46 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 16:07 → 16:33 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:11 → 16:48 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 16:16 → 16:42 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:19 → 16:58 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 16:23 → 17:01 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:30 → 16:54 ( 24นาที )
  かいじ39号
  ถึง โคฟุ
 • 16:32 → 17:08 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 16:36 → 17:15 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:39 → 17:19 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:45 → 17:11 ( 26นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16:48 → 17:27 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 16:50 → 17:30 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 16:54 → 17:32 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
17:00
 • 17:00 → 17:23 ( 23นาที )
  あずさ41号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 17:02 → 17:42 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:04 → 17:44 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 17:07 → 17:37 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 17:11 → 17:46 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:14 → 17:50 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:17 → 17:54 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:22 → 18:01 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 17:26 → 18:08 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:30 → 17:55 ( 25นาที )
  かいじ43号
  ถึง โคฟุ
 • 17:32 → 18:12 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 17:35 → 18:05 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอเมะ
 • 17:39 → 18:19 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:44 → 18:15 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:46 → 18:23 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17:49 → 18:30 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 17:52 → 18:32 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 17:55 → 18:34 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
18:00
 • 18:00 → 18:25 ( 25นาที )
  あずさ45号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 18:02 → 18:42 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 18:04 → 18:48 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:06 → 18:38 ( 32นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 18:11 → 18:50 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 18:15 → 18:44 ( 29นาที )
  はちおうじ1号
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 18:17 → 18:56 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 18:19 → 19:02 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:22 → 18:52 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 18:27 → 19:06 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 18:30 → 18:58 ( 28นาที )
  かいじ47号
  ถึง ริวโอ
 • 18:32 → 19:11 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 18:34 → 19:14 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:37 → 19:08 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:39 → 19:19 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 18:43 → 19:25 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 18:45 → 19:16 ( 31นาที )
  おうめ1号
  ถึง โอเมะ
 • 18:47 → 19:30 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:50 → 19:21 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18:56 → 19:35 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
19:00
 • 19:00 → 19:27 ( 27นาที )
  あずさ49号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 19:02 → 19:41 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19:04 → 19:44 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:07 → 19:38 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 19:09 → 19:46 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19:12 → 19:54 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:16 → 19:57 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19:19 → 19:49 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:22 → 20:03 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:27 → 20:06 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19:30 → 19:59 ( 29นาที )
  かいじ51号
  ถึง ริวโอ
 • 19:32 → 20:12 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 19:34 → 20:15 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:37 → 20:07 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:41 → 20:20 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 19:44 → 20:28 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19:47 → 20:17 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 19:50 → 20:31 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 19:55 → 20:33 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
20:00
 • 20:00 → 20:24 ( 24นาที )
  あずさ53号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 20:02 → 20:42 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 20:04 → 20:47 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:07 → 20:38 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 20:09 → 20:50 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 20:13 → 20:55 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:18 → 20:58 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 20:21 → 20:51 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:24 → 21:02 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:27 → 21:07 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:30 → 21:00 ( 30นาที )
  はちおうじ3号
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 20:32 → 21:14 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 20:35 → 21:20 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:38 → 21:08 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอเมะ
 • 20:43 → 21:28 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:46 → 21:16 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:50 → 21:33 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20:55 → 21:39 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
21:00
 • 21:00 → 21:24 ( 24นาที )
  あずさ55号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 21:02 → 21:45 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 21:05 → 21:35 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอเมะ
 • 21:08 → 21:49 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:11 → 21:42 ( 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:15 → 21:55 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 21:19 → 22:02 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:21 → 21:51 ( 30นาที )
  成田エクスプレス50号
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 21:23 → 22:05 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 21:27 → 22:11 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:30 → 21:57 ( 27นาที )
  はちおうじ5号
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 21:33 → 22:13 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 21:37 → 22:07 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอเมะ
 • 21:41 → 22:23 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:46 → 22:30 ( 44นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:49 → 22:19 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21:52 → 22:32 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 21:57 → 22:39 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
22:00
 • 22:00 → 22:26 ( 26นาที )
  かいじ57号
  ถึง โคฟุ
 • 22:02 → 22:45 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 22:05 → 22:35 ( 30นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:08 → 22:53 ( 45นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 22:11 → 22:41 ( 30นาที )
  成田エクスプレス52号
  ถึง ฮาจิโอจิ
 • 22:14 → 22:56 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:20 → 22:48 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:23 → 23:01 ( 38นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 22:27 → 23:10 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 22:30 → 22:58 ( 28นาที )
  おうめ3号
  ถึง โอเมะ
 • 22:32 → 23:15 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:37 → 23:05 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:39 → 23:22 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 22:47 → 23:30 ( 43นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:51 → 23:19 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22:53 → 23:33 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 22:57 → 23:39 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
23:00
 • 23:00 → 23:26 ( 26นาที )
  かいじ59号
  ถึง โคฟุ
 • 23:02 → 23:42 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23:07 → 23:35 ( 28นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23:10 → 23:46 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 23:17 → 23:59 ( 42นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 23:22 → 00:02 ( 40นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23:28 → 23:55 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 23:33 → 00:09 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 23:37 → 00:18 ( 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
 • 23:42 → 00:21 ( 39นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอเมะ
 • 23:47 → 00:14 ( 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23:50 → 00:26 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23:54 → 00:30 ( 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)
0:00
 • 00:00 → 00:35 ( 35นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 00:04 → 00:41 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง ทาจิกาวะ
 • 00:11 → 00:48 ( 37นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โทโยดะ (โตเกียว)