ชินจูกุ ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)

สาย เกอิโอ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京王線快速 : 1โมง 1นาที ~
 • 京王線急行 : 42นาที ~
 • 京王線各停 : 1โมง 2นาที ~
 • 京王ライナー : 33นาที ~
 • เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ : 36นาที ~
5:00
 • 05:29 → 06:10 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง 高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
 • 05:38 → 06:40 ( 1โมง 2นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 05:47 → 06:31 ( 44นาที )
  京王線急行
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
6:00
 • 06:01 → 07:12 ( 1โมง 11นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:08 → 06:50 ( 42นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:18 → 07:19 ( 1โมง 1นาที )
  京王線快速
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:22 → 07:33 ( 1โมง 11นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:29 → 07:05 ( 36นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:33 → 07:44 ( 1โมง 11นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:44 → 07:24 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:45 → 07:54 ( 1โมง 9นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:50 → 08:05 ( 1โมง 15นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:56 → 07:35 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 06:58 → 08:16 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
7:00
 • 07:06 → 07:46 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:15 → 07:57 ( 42นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:17 → 08:25 ( 1โมง 8นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:25 → 08:08 ( 43นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:26 → 08:35 ( 1โมง 9นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:33 → 08:44 ( 1โมง 11นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:37 → 08:19 ( 42นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:41 → 08:53 ( 1โมง 12นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:47 → 08:29 ( 42นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:49 → 09:03 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:53 → 08:38 ( 45นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 07:54 → 09:11 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:56 → 09:19 ( 1โมง 23นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
8:00
 • 08:01 → 08:47 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:03 → 09:32 ( 1โมง 29นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:10 → 08:57 ( 47นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:19 → 09:05 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:20 → 09:45 ( 1โมง 25นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:27 → 09:13 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:28 → 09:52 ( 1โมง 24นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:35 → 09:20 ( 45นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:36 → 09:59 ( 1โมง 23นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:43 → 09:28 ( 45นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 08:51 → 09:39 ( 48นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
9:00
 • 09:02 → 09:48 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:04 → 10:17 ( 1โมง 13นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:08 → 09:54 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 09:10 → 10:26 ( 1โมง 16นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 09:14 → 10:02 ( 48นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:24 → 10:11 ( 47นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 09:30 → 10:36 ( 1โมง 6นาที )
  京王線快速
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:36 → 10:47 ( 1โมง 11นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 09:40 → 10:19 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 09:42 → 10:59 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:46 → 10:29 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:51 → 11:07 ( 1โมง 16นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
10:00
 • 10:00 → 10:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 10:03 → 11:17 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:10 → 10:51 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:13 → 11:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 10:20 → 11:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 10:23 → 11:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:30 → 11:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:33 → 11:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 10:40 → 11:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 10:43 → 11:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:50 → 11:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:53 → 12:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
11:00
 • 11:00 → 11:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 11:03 → 12:17 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:10 → 11:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:13 → 12:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 11:20 → 12:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 11:23 → 12:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:30 → 12:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:33 → 12:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 11:40 → 12:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 11:43 → 12:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:50 → 12:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:53 → 13:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
12:00
 • 12:00 → 12:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 12:03 → 13:17 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:10 → 12:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:13 → 13:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 12:20 → 13:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 12:23 → 13:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:30 → 13:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:33 → 13:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 12:40 → 13:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 12:43 → 13:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:50 → 13:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:53 → 14:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
13:00
 • 13:00 → 13:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 13:03 → 14:17 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:10 → 13:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:13 → 14:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 13:20 → 14:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 13:23 → 14:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:30 → 14:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:33 → 14:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 13:40 → 14:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 13:43 → 14:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:50 → 14:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:53 → 15:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
14:00
 • 14:00 → 14:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 14:03 → 15:17 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:10 → 14:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:13 → 15:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 14:20 → 15:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 14:23 → 15:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:30 → 15:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:33 → 15:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 14:40 → 15:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 14:43 → 15:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:50 → 15:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:53 → 16:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
15:00
 • 15:00 → 15:40 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:02 → 16:16 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:10 → 15:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:13 → 16:27 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:20 → 16:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:23 → 16:37 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:30 → 16:09 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:33 → 16:47 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:40 → 16:20 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:43 → 16:57 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:50 → 16:29 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 15:53 → 17:07 ( 1โมง 14นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
16:00
 • 16:00 → 16:39 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:03 → 17:19 ( 1โมง 16นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:10 → 16:49 ( 39นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:13 → 17:30 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:20 → 17:00 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:23 → 17:42 ( 1โมง 19นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:31 → 17:12 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:32 → 17:50 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:41 → 17:21 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:42 → 18:00 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:51 → 17:32 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 16:52 → 18:10 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
17:00
 • 17:00 → 17:38 ( 38นาที )
  京王ライナー1号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:01 → 17:44 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:02 → 18:20 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:11 → 17:52 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:13 → 18:31 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:21 → 18:02 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:22 → 18:44 ( 1โมง 22นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:32 → 18:12 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:33 → 18:50 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:41 → 18:22 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:42 → 19:00 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:51 → 18:32 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 17:52 → 19:10 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
18:00
 • 18:00 → 18:39 ( 39นาที )
  京王ライナー3号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:01 → 18:45 ( 44นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:02 → 19:20 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:10 → 18:53 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:11 → 19:30 ( 1โมง 19นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:21 → 19:02 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:22 → 19:43 ( 1โมง 21นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:32 → 19:12 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:41 → 19:22 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 18:42 → 20:00 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:52 → 19:32 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
19:00
 • 19:00 → 19:38 ( 38นาที )
  京王ライナー5号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:01 → 19:44 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:02 → 20:20 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:12 → 19:52 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:13 → 20:30 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:21 → 20:02 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:22 → 20:43 ( 1โมง 21นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:32 → 20:12 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:41 → 20:22 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:42 → 21:00 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:52 → 20:32 ( 40นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 19:53 → 21:10 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
20:00
 • 20:00 → 20:38 ( 38นาที )
  京王ライナー7号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:01 → 20:44 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:02 → 21:20 ( 1โมง 18นาที )
  京王線各停
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:08 → 20:52 ( 44นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:13 → 21:30 ( 1โมง 17นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:21 → 21:02 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:22 → 21:44 ( 1โมง 22นาที )
  京王線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:28 → 21:12 ( 44นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:41 → 21:22 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 20:48 → 21:32 ( 44นาที )
  京王線急行
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
21:00
 • 21:00 → 21:39 ( 39นาที )
  京王ライナー9号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 21:01 → 21:47 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 21:08 → 21:57 ( 49นาที )
  京王線急行
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 21:21 → 22:08 ( 47นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 21:32 → 22:19 ( 47นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 21:45 → 22:34 ( 49นาที )
  京王線急行
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
22:00
 • 22:00 → 22:38 ( 38นาที )
  京王ライナー11号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 22:01 → 22:47 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 22:12 → 23:00 ( 48นาที )
  京王線急行
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 22:15 → 23:38 ( 1โมง 23นาที )
  京王線各停
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 22:30 → 23:16 ( 46นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 22:46 → 23:30 ( 44นาที )
  京王線特急
  ถึง 高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
23:00
 • 23:00 → 23:33 ( 33นาที )
  京王ライナー13号
  ถึง เคโอฮาจิโอจิ
 • 23:01 → 23:44 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 23:16 → 23:59 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 23:30 → 00:14 ( 44นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 23:45 → 00:28 ( 43นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
0:00
 • 00:01 → 00:43 ( 42นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 00:18 → 00:59 ( 41นาที )
  京王線特急
  ถึง 京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕