ชินจูกุ ถึง โอชุกิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR中央線快速 : 1โมง 36นาที ~
 • JR中央線通勤快速 : 1โมง 31นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 58นาที ~
 • อาซุสะ : 55นาที ~
 • ไคจิ : 57นาที ~
 • JR สายศูนย์พิเศษอย่างรวดเร็ว : 1โมง 25นาที ~
7:00
 • 07:00 → 07:55 ( 55นาที )
  あずさ1号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 07:30 → 08:30 ( 1โมง 0นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:30 → 08:30 ( 1โมง 0นาที )
  あずさ3号
  ถึง มัตสึโมโตะ
8:00
 • 08:30 → 09:35 ( 1โมง 5นาที )
  かいじ7号
  ถึง โคฟุ
 • 08:30 → 09:35 ( 1โมง 5นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
9:00
 • 09:14 → 10:55 ( 1โมง 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 09:30 → 10:35 ( 1โมง 5นาที )
  かいじ11号
  ถึง โคฟุ
 • 09:30 → 10:35 ( 1โมง 5นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
10:00
 • 10:30 → 11:28 ( 58นาที )
  かいじ15号
  ถึง โคฟุ
 • 10:30 → 11:28 ( 58นาที )
  富士回遊15号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:47 → 12:12 ( 1โมง 25นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
11:00
 • 11:22 → 12:52 ( 1โมง 30นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 11:30 → 12:28 ( 58นาที )
  かいじ19号
  ถึง โคฟุ
 • 11:34 → 12:40 ( 1โมง 6นาที )
  富士回遊93号
  ถึง คาวากุจิโกะ
12:00
 • 12:10 → 13:37 ( 1โมง 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 12:30 → 13:27 ( 57นาที )
  かいじ23号
  ถึง โคฟุ
13:00
 • 13:07 → 14:37 ( 1โมง 30นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 13:30 → 14:27 ( 57นาที )
  かいじ27号
  ถึง โคฟุ
 • 13:41 → 15:14 ( 1โมง 33นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
14:00
 • 14:30 → 15:28 ( 58นาที )
  かいじ31号
  ถึง โคฟุ
 • 14:37 → 16:07 ( 1โมง 30นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
15:00
 • 15:30 → 16:30 ( 1โมง 0นาที )
  かいじ35号
  ถึง โคฟุ
 • 15:39 → 17:20 ( 1โมง 41นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
16:00
 • 16:30 → 17:30 ( 1โมง 0นาที )
  かいじ39号
  ถึง โคฟุ
17:00
 • 17:08 → 18:40 ( 1โมง 32นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 17:30 → 18:31 ( 1โมง 1นาที )
  かいじ43号
  ถึง โคฟุ
 • 17:53 → 19:29 ( 1โมง 36นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
18:00
 • 18:06 → 19:47 ( 1โมง 41นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 18:22 → 20:00 ( 1โมง 38นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 18:30 → 19:33 ( 1โมง 3นาที )
  かいじ47号
  ถึง ริวโอ
19:00
 • 19:07 → 20:43 ( 1โมง 36นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 19:19 → 20:57 ( 1โมง 38นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:30 → 20:34 ( 1โมง 4นาที )
  かいじ51号
  ถึง ริวโอ
 • 19:47 → 21:18 ( 1โมง 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
20:00
 • 20:07 → 21:38 ( 1โมง 31นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
21:00
 • 21:00 → 22:00 ( 1โมง 0นาที )
  あずさ55号
  ถึง มัตสึโมโตะ
22:00
 • 22:00 → 23:01 ( 1โมง 1นาที )
  かいじ57号
  ถึง โคฟุ
23:00
 • 23:00 → 00:02 ( 1โมง 2นาที )
  かいじ59号
  ถึง โคฟุ
 • 23:28 → 00:55 ( 1โมง 27นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ