ชินจูกุ ถึง โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ไซเกวเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ