ชินจูกุ ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR中央線快速 : 50นาที ~
 • JR สายศูนย์พิเศษอย่างรวดเร็ว : 41นาที ~
4:00
 • 04:54 → 05:46 ( 52นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
5:00
 • 05:16 → 06:11 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 05:33 → 06:23 ( 50นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 05:44 → 06:34 ( 50นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 05:59 → 06:50 ( 51นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
6:00
 • 06:11 → 07:07 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 06:15 → 07:00 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 06:27 → 07:20 ( 53นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 06:35 → 07:31 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 06:41 → 07:45 ( 1โมง 4นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 06:54 → 07:56 ( 1โมง 2นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
7:00
 • 07:10 → 08:13 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 07:21 → 08:05 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 07:24 → 08:23 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 07:51 → 08:36 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 07:53 → 08:51 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
8:00
 • 08:02 → 09:01 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:17 → 09:16 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:23 → 09:09 ( 46นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:26 → 09:22 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:33 → 09:30 ( 57นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:45 → 09:46 ( 1โมง 1นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:49 → 09:35 ( 46นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 08:54 → 09:56 ( 1โมง 2นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
9:00
 • 09:10 → 10:09 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 09:19 → 10:06 ( 47นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 09:26 → 10:21 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 09:34 → 10:28 ( 54นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 09:45 → 10:51 ( 1โมง 6นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 09:50 → 10:34 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
10:00
 • 10:02 → 10:59 ( 57นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 10:17 → 11:04 ( 47นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 10:21 → 11:16 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 10:25 → 11:24 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 10:48 → 11:31 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
11:00
 • 11:06 → 11:48 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:08 → 12:11 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:14 → 11:56 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:25 → 12:24 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:36 → 12:17 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:40 → 12:41 ( 1โมง 1นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 11:52 → 12:33 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
12:00
 • 12:02 → 13:05 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 12:06 → 12:49 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 12:14 → 12:58 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 12:25 → 13:27 ( 1โมง 2นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 12:36 → 13:17 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 12:51 → 13:32 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
13:00
 • 13:02 → 14:00 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:06 → 13:48 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:09 → 14:11 ( 1โมง 2นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:13 → 13:56 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:32 → 14:31 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:36 → 14:17 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 13:45 → 14:27 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
14:00
 • 14:02 → 15:05 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:06 → 14:47 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:08 → 15:11 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:13 → 14:56 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:25 → 15:23 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:36 → 15:18 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 14:41 → 15:41 ( 1โมง 0นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 14:50 → 15:31 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
15:00
 • 15:06 → 15:48 ( 42นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:09 → 16:05 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:14 → 15:57 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:24 → 16:25 ( 1โมง 1นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:32 → 16:30 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:36 → 16:17 ( 41นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:39 → 16:42 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:46 → 16:51 ( 1โมง 5นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 15:50 → 16:33 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
16:00
 • 16:02 → 17:05 ( 1โมง 3นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:13 → 16:57 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:19 → 17:14 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:36 → 17:22 ( 46นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:41 → 17:36 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:45 → 17:29 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:52 → 17:48 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 16:57 → 17:51 ( 54นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
17:00
 • 17:03 → 18:01 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:11 → 17:55 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 17:15 → 18:08 ( 53นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:27 → 18:24 ( 57นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:34 → 18:32 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:42 → 18:26 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:51 → 18:46 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 17:54 → 18:54 ( 1โมง 0นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
18:00
 • 18:06 → 18:50 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 18:10 → 19:05 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 18:14 → 19:00 ( 46นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 18:21 → 19:15 ( 54นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 18:32 → 19:30 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 18:36 → 19:20 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 18:43 → 19:39 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 18:51 → 19:36 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
19:00
 • 19:02 → 19:58 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 19:06 → 19:51 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:10 → 20:03 ( 53นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:19 → 20:20 ( 1โมง 1นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:23 → 20:07 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:32 → 20:25 ( 53นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:40 → 20:36 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:44 → 20:29 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 19:47 → 20:45 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 19:57 → 20:52 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
20:00
 • 20:12 → 20:59 ( 47นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 20:20 → 21:16 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:24 → 21:08 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:42 → 21:37 ( 55นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:46 → 21:30 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:49 → 21:45 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 20:56 → 21:55 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
21:00
 • 21:09 → 22:01 ( 52นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 21:24 → 22:20 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 21:28 → 22:13 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 21:44 → 22:43 ( 59นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 21:48 → 22:32 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 21:53 → 22:53 ( 1โมง 0นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
22:00
 • 22:02 → 23:02 ( 1โมง 0นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:06 → 22:49 ( 43นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:25 → 23:10 ( 45นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:28 → 23:19 ( 51นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:38 → 23:36 ( 58นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:47 → 23:31 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 22:56 → 23:50 ( 54นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
23:00
 • 23:13 → 23:57 ( 44นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 23:19 → 00:11 ( 52นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 23:25 → 00:18 ( 53นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 23:32 → 00:23 ( 51นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
 • 23:50 → 00:41 ( 51นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
0:00
 • 00:01 → 00:52 ( 51นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)