ชินอิมามิยะ ถึง โอซากะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 関空快速 : 14นาที ~
 • 紀州路快速 : 14นาที ~
 • JR大阪環状線区間快速 : 17นาที ~
 • JR大阪環状線直通快速 : 18นาที ~
 • JR โอซากาคันเจียวเส้น : 16นาที ~
 • 大和路快速 : 13นาที ~
4:00
 • 04:54 → 05:11 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
5:00
 • 05:12 → 05:29 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:22 → 05:38 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:32 → 05:48 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:40 → 05:57 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:49 → 06:05 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 05:57 → 06:13 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
6:00
 • 06:06 → 06:23 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:15 → 06:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:22 → 06:39 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:31 → 06:48 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:36 → 06:53 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:40 → 06:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:45 → 07:03 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:51 → 07:08 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 06:57 → 07:14 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:04 → 07:21 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:08 → 07:25 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:13 → 07:30 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:16 → 07:34 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:20 → 07:38 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:25 → 07:43 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:28 → 07:47 ( 19นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:32 → 07:50 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
 • 07:37 → 07:55 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 07:40 → 07:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:40 → 07:58 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:44 → 08:02 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
 • 07:49 → 08:07 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:52 → 08:10 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:57 → 08:14 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
8:00
 • 08:02 → 08:19 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:04 → 08:23 ( 19นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:08 → 08:26 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
 • 08:14 → 08:32 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:17 → 08:36 ( 19นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:17 → 08:36 ( 19นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:21 → 08:41 ( 20นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:26 → 08:43 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:28 → 08:46 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:28 → 08:46 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:32 → 08:50 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:38 → 08:56 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:41 → 08:59 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:41 → 08:59 ( 18นาที )
  JR大阪環状線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:47 → 09:04 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:52 → 09:10 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 08:59 → 09:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:59 → 09:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:04 → 09:21 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:10 → 09:24 ( 14นาที )
  大和路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 09:14 → 09:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:14 → 09:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:15 → 09:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:25 → 09:38 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:29 → 09:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:29 → 09:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:30 → 09:49 ( 19นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 09:39 → 09:53 ( 14นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:44 → 09:59 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:44 → 09:59 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:45 → 10:03 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 09:54 → 10:08 ( 14นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:59 → 10:15 ( 16นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:59 → 10:15 ( 16นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:00 → 10:18 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:09 → 10:23 ( 14นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:14 → 10:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:14 → 10:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:15 → 10:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:24 → 10:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:29 → 10:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:29 → 10:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:30 → 10:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:39 → 10:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:44 → 10:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:44 → 10:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 11:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 10:54 → 11:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:59 → 11:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:59 → 11:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:09 → 11:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:14 → 11:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:14 → 11:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:15 → 11:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:24 → 11:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:29 → 11:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:29 → 11:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:30 → 11:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:39 → 11:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:44 → 11:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:44 → 11:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:45 → 12:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 11:54 → 12:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:59 → 12:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:59 → 12:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:00 → 12:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:09 → 12:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:14 → 12:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:14 → 12:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:15 → 12:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:24 → 12:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:29 → 12:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:29 → 12:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:30 → 12:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:39 → 12:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:44 → 12:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:44 → 12:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 13:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 12:54 → 13:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:59 → 13:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:59 → 13:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:00 → 13:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:09 → 13:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:14 → 13:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:14 → 13:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:15 → 13:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:24 → 13:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:29 → 13:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:29 → 13:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:30 → 13:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:39 → 13:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:44 → 13:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:44 → 13:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:45 → 14:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 13:54 → 14:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:59 → 14:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:59 → 14:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:00 → 14:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:09 → 14:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:14 → 14:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:14 → 14:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:15 → 14:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:24 → 14:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:29 → 14:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:29 → 14:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:30 → 14:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:39 → 14:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:44 → 14:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:44 → 14:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 15:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 14:54 → 15:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:59 → 15:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:59 → 15:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:00 → 15:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:09 → 15:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:14 → 15:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:14 → 15:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:15 → 15:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:24 → 15:37 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:29 → 15:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:29 → 15:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:30 → 15:46 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:39 → 15:52 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:44 → 15:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:44 → 15:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:45 → 16:01 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 15:54 → 16:07 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:59 → 16:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:59 → 16:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:00 → 16:16 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:09 → 16:22 ( 13นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:13 → 16:28 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:13 → 16:28 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:15 → 16:31 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:24 → 16:39 ( 15นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:28 → 16:43 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:28 → 16:43 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:30 → 16:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:39 → 16:54 ( 15นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:43 → 16:58 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:43 → 16:58 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:45 → 17:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 16:53 → 17:10 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:58 → 17:13 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:58 → 17:13 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:00 → 17:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:08 → 17:25 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:14 → 17:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:14 → 17:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:15 → 17:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:23 → 17:40 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:29 → 17:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:29 → 17:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:30 → 17:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:38 → 17:55 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:44 → 17:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:44 → 17:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:45 → 18:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 17:53 → 18:10 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:59 → 18:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:59 → 18:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:00 → 18:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:08 → 18:25 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:14 → 18:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:14 → 18:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:15 → 18:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:23 → 18:40 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:29 → 18:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:29 → 18:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:30 → 18:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:37 → 18:55 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:44 → 18:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:44 → 18:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:45 → 19:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 18:52 → 19:10 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:59 → 19:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:59 → 19:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:00 → 19:17 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:07 → 19:25 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:14 → 19:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:14 → 19:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:15 → 19:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:22 → 19:40 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:29 → 19:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:29 → 19:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:30 → 19:47 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:38 → 19:55 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:44 → 19:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:44 → 19:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:45 → 20:02 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:53 → 20:09 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 19:59 → 20:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:59 → 20:13 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:00 → 20:18 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:07 → 20:25 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:14 → 20:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:14 → 20:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:15 → 20:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 20:23 → 20:39 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:29 → 20:43 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:29 → 20:43 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:30 → 20:48 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:37 → 20:55 ( 18นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:44 → 20:58 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:44 → 20:58 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:45 → 21:03 ( 18นาที )
  JR大阪環状線
 • 20:53 → 21:10 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
21:00
 • 21:03 → 21:20 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:08 → 21:25 ( 17นาที )
  JR大阪環状線区間快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:14 → 21:28 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:14 → 21:28 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:15 → 21:32 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:24 → 21:40 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:32 → 21:49 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:44 → 21:59 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:44 → 21:59 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:46 → 22:03 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 21:54 → 22:11 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
22:00
 • 22:02 → 22:18 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:15 → 22:29 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:15 → 22:29 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:17 → 22:34 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:25 → 22:41 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:31 → 22:45 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:31 → 22:45 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:33 → 22:50 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:40 → 22:56 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:44 → 22:59 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:47 → 23:04 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 22:55 → 23:12 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
23:00
 • 23:04 → 23:21 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
 • 23:14 → 23:30 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
 • 23:20 → 23:35 ( 15นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23:20 → 23:35 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23:24 → 23:41 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23:32 → 23:49 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:40 → 23:56 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:50 → 00:06 ( 16นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
0:00
 • 00:01 → 00:15 ( 14นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 00:01 → 00:15 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 00:03 → 00:20 ( 17นาที )
  JR大阪環状線
  ถึง โอซากะ