ชินอิมามิยะ ถึง อิซูมิซาโนะ

สายหลักนันไค ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส : 31นาที ~
 • ระปีโทะเบตะ : 25นาที ~
 • เซาเธิร์น(ที่นั่งสำรองไว้บางส่วน) : 26นาที ~
 • 南海本線区間急行 : 31นาที ~
 • ระปีโทะอารุฟะ : 23นาที ~
 • สายหลักนันไค : 49นาที ~
 • 南海本線急行 : 30นาที ~
4:00
 • 04:58 → 05:47 ( 49นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
5:00
 • 05:11 → 06:03 ( 52นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 05:17 → 05:48 ( 31นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:24 → 06:24 ( 1โมง 0นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 05:30 → 06:04 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:37 → 06:37 ( 1โมง 0นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 05:42 → 06:13 ( 31นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะโก
 • 05:47 → 06:19 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:55 → 06:52 ( 57นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
6:00
 • 06:02 → 06:25 ( 23นาที )
  ラピートα1号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:04 → 06:38 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:10 → 07:09 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 06:17 → 06:48 ( 31นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 06:22 → 07:21 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 06:29 → 07:04 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:32 → 06:59 ( 27นาที )
  ラピートβ21号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:35 → 07:33 ( 58นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 06:40 → 07:13 ( 33นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 06:45 → 07:45 ( 1โมง 0นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 06:52 → 07:28 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:55 → 07:58 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
7:00
 • 07:02 → 07:25 ( 23นาที )
  ラピートα3号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:04 → 07:36 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:06 → 08:11 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:12 → 07:46 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:16 → 08:24 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:19 → 07:49 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)1号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:22 → 07:59 ( 37นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:24 → 08:38 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 07:29 → 08:05 ( 36นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:32 → 08:01 ( 29นาที )
  ラピートβ23号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:34 → 08:44 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:41 → 08:12 ( 31นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:46 → 08:19 ( 33นาที )
  サザン(一部指定)3号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:48 → 08:54 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 07:54 → 08:26 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:57 → 09:06 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
8:00
 • 08:00 → 08:33 ( 33นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:02 → 08:30 ( 28นาที )
  ラピートα5号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:05 → 08:39 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:07 → 09:12 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:09 → 08:45 ( 36นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 08:14 → 09:19 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 08:16 → 08:48 ( 32นาที )
  サザン(一部指定)5号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:20 → 08:55 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:22 → 09:27 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:25 → 09:03 ( 38นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:30 → 09:36 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 08:32 → 09:00 ( 28นาที )
  ラピートβ25号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:35 → 09:09 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:39 → 09:46 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 08:45 → 09:14 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)7号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:47 → 09:54 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 08:50 → 09:23 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:59 → 09:57 ( 58นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
9:00
 • 09:02 → 09:29 ( 27นาที )
  ラピートα7号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:04 → 09:38 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:10 → 10:10 ( 1โมง 0นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 09:12 → 09:40 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)9号
  ถึง วาคายามะโก
 • 09:17 → 09:49 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:21 → 10:24 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:30 → 10:04 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:32 → 10:01 ( 29นาที )
  ラピートβ27号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:36 → 10:39 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 09:41 → 10:18 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:47 → 10:14 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)11号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 09:50 → 10:55 ( 1โมง 5นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 09:57 → 10:28 ( 31นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
10:00
 • 10:04 → 11:05 ( 1โมง 1นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:07 → 10:32 ( 25นาที )
  ラピートβ29号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:10 → 10:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:16 → 11:26 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:22 → 10:49 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)13号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:25 → 10:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:31 → 11:40 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:37 → 11:06 ( 29นาที )
  ラピートβ31号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:40 → 11:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:46 → 11:55 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:52 → 11:20 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)15号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 10:55 → 11:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
11:00
 • 11:01 → 12:10 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:07 → 11:32 ( 25นาที )
  ラピートβ33号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:10 → 11:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:15 → 12:25 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:22 → 11:48 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)17号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:25 → 11:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:29 → 12:40 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:37 → 12:02 ( 25นาที )
  ラピートβ35号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:40 → 12:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:45 → 12:55 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:52 → 12:18 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)19号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 11:55 → 12:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:59 → 13:09 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
12:00
 • 12:07 → 12:32 ( 25นาที )
  ラピートβ37号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:10 → 12:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:15 → 13:25 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 12:22 → 12:48 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)21号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 12:25 → 12:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:29 → 13:40 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 12:37 → 13:02 ( 25นาที )
  ラピートβ39号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:40 → 13:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:45 → 13:55 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 12:52 → 13:18 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)23号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 12:55 → 13:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:59 → 14:10 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
13:00
 • 13:07 → 13:32 ( 25นาที )
  ラピートβ41号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:10 → 13:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:15 → 14:25 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 13:22 → 13:48 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)25号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 13:25 → 13:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:29 → 14:40 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 13:37 → 14:02 ( 25นาที )
  ラピートβ43号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:40 → 14:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:45 → 14:55 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 13:52 → 14:18 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)27号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 13:55 → 14:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:59 → 15:10 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
14:00
 • 14:07 → 14:32 ( 25นาที )
  ラピートβ45号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:10 → 14:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:15 → 15:25 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 14:22 → 14:48 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)29号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 14:25 → 14:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:29 → 15:40 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 14:37 → 15:02 ( 25นาที )
  ラピートβ47号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:40 → 15:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:45 → 15:55 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 14:52 → 15:18 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)31号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 14:55 → 15:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:59 → 16:10 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
15:00
 • 15:07 → 15:32 ( 25นาที )
  ラピートβ49号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:10 → 15:42 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:15 → 16:25 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 15:22 → 15:48 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)33号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 15:25 → 15:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:29 → 16:38 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 15:37 → 16:02 ( 25นาที )
  ラピートβ51号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:40 → 16:12 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:45 → 16:52 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 15:52 → 16:18 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)35号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 15:55 → 16:28 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
16:00
 • 16:02 → 16:32 ( 30นาที )
  ラピートβ53号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:04 → 17:08 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 16:07 → 16:39 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:14 → 16:42 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)37号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 16:17 → 17:24 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 16:24 → 17:01 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:32 → 16:58 ( 26นาที )
  ラピートβ55号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:35 → 17:38 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 16:39 → 17:11 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:47 → 17:14 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)39号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 16:52 → 17:56 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:54 → 17:32 ( 38นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
17:00
 • 17:02 → 17:28 ( 26นาที )
  ラピートβ57号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:04 → 18:08 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:08 → 17:43 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:12 → 17:40 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)41号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:15 → 18:23 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 17:18 → 17:50 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:22 → 18:35 ( 1โมง 13นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:27 → 18:02 ( 35นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:32 → 17:58 ( 26นาที )
  ラピートβ59号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:34 → 18:40 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง ทารุอิ
 • 17:36 → 18:13 ( 37นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:42 → 18:10 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)43号
  ถึง วาคายามะโก
 • 17:44 → 18:51 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 17:48 → 18:18 ( 30นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:50 → 18:58 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:53 → 18:27 ( 34นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 17:59 → 19:12 ( 1โมง 13นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
18:00
 • 18:02 → 18:30 ( 28นาที )
  ラピートβ61号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:04 → 18:36 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:09 → 19:18 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:12 → 18:41 ( 29นาที )
  サザン(一部指定)45号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:14 → 18:47 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:18 → 19:25 ( 1โมง 7นาที )
  南海本線
  ถึง ทารุอิ
 • 18:21 → 18:53 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะโก
 • 18:26 → 19:01 ( 35นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:29 → 19:38 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:32 → 19:02 ( 30นาที )
  ラピートβ63号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:34 → 19:05 ( 31นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:39 → 19:53 ( 1โมง 14นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 18:42 → 19:13 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)47号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:44 → 19:19 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:47 → 19:59 ( 1โมง 12นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 18:54 → 19:26 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 18:58 → 20:06 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
19:00
 • 19:02 → 19:30 ( 28นาที )
  ラピートβ65号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:05 → 19:39 ( 34นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:10 → 20:18 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:12 → 19:42 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)49号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:14 → 19:47 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:18 → 20:26 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:22 → 19:54 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะโก
 • 19:29 → 20:38 ( 1โมง 9นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:32 → 20:00 ( 28นาที )
  ラピートβ67号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:34 → 20:07 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:38 → 20:53 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:42 → 20:13 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)51号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:44 → 20:19 ( 35นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:46 → 21:05 ( 1โมง 19นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 19:54 → 20:27 ( 33นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 19:56 → 21:11 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
20:00
 • 20:02 → 20:31 ( 29นาที )
  ラピートβ69号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:05 → 20:39 ( 34นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:07 → 21:22 ( 1โมง 15นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 20:12 → 20:42 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)53号
  ถึง วาคายามะโก
 • 20:15 → 20:47 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:17 → 21:28 ( 1โมง 11นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 20:24 → 20:54 ( 30นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:26 → 21:36 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:32 → 21:00 ( 28นาที )
  ラピートβ71号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:35 → 21:07 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:38 → 21:46 ( 1โมง 8นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:42 → 21:13 ( 31นาที )
  サザン(一部指定)55号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:45 → 21:17 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:49 → 21:55 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:52 → 21:24 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 20:56 → 22:06 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
21:00
 • 21:02 → 21:30 ( 28นาที )
  ラピートβ73号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:05 → 21:37 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:08 → 22:18 ( 1โมง 10นาที )
  南海本線
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:12 → 21:40 ( 28นาที )
  サザン(一部指定)57号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 21:15 → 21:47 ( 32นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:18 → 22:22 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง มิซากิโคเอ็น
 • 21:24 → 21:56 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 21:29 → 22:35 ( 1โมง 6นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 21:32 → 22:00 ( 28นาที )
  ラピートβ75号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:36 → 22:07 ( 31นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:41 → 22:45 ( 1โมง 4นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 21:47 → 22:13 ( 26นาที )
  サザン(一部指定)59号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 21:50 → 22:24 ( 34นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 21:55 → 22:52 ( 57นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
22:00
 • 22:02 → 22:28 ( 26นาที )
  ラピートβ77号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:04 → 22:37 ( 33นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:06 → 23:05 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 22:12 → 22:39 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)61号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:18 → 23:19 ( 1โมง 1นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:25 → 22:58 ( 33นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:32 → 23:31 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 22:36 → 23:08 ( 32นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:42 → 23:09 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)63号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:44 → 23:43 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง วาคายามะชิ
 • 22:51 → 23:24 ( 33นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 22:55 → 23:54 ( 59นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
23:00
 • 23:02 → 23:32 ( 30นาที )
  サザン(一部指定)65号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 23:05 → 23:36 ( 31นาที )
  南海本線空港急行
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 23:09 → 00:10 ( 1โมง 1นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 23:16 → 23:48 ( 32นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 23:26 → 00:29 ( 1โมง 3นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 23:29 → 00:02 ( 33นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง วาคายามะชิ
 • 23:37 → 00:04 ( 27นาที )
  サザン(一部指定)67号
  ถึง วาคายามะชิ
 • 23:45 → 00:38 ( 53นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 23:52 → 00:24 ( 32นาที )
  南海本線区間急行
  ถึง ฮากุระซากิ
0:00
 • 00:02 → 00:55 ( 53นาที )
  南海本線
  ถึง ฮากุระซากิ
 • 00:10 → 00:42 ( 32นาที )
  南海本線急行
  ถึง อิซูมิซาโนะ