ชินโยโกฮาม่า ถึง ฮิกาชิคานากาว่า

JR โยโกฮาม่าเซ็น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR โยโกฮาม่าเซ็น : 8นาที ~
 • JR横浜線快速 : 7นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:09 → 05:17 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 05:41 → 05:49 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
6:00
 • 06:00 → 06:09 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:11 → 06:19 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 06:21 → 06:29 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 06:30 → 06:38 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:41 → 06:49 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 06:50 → 06:59 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:55 → 07:03 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
7:00
 • 07:01 → 07:10 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:05 → 07:14 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:12 → 07:21 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:18 → 07:27 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:24 → 07:33 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:29 → 07:38 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:33 → 07:42 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:36 → 07:45 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:40 → 07:49 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:43 → 07:52 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:46 → 07:55 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:50 → 07:59 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 07:54 → 08:03 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:57 → 08:06 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
8:00
 • 08:00 → 08:10 ( 10นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:04 → 08:13 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:07 → 08:17 ( 10นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:11 → 08:20 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:14 → 08:23 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:19 → 08:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:24 → 08:33 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:28 → 08:37 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:31 → 08:40 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:39 → 08:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:46 → 08:55 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 08:51 → 09:00 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:56 → 09:05 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
9:00
 • 09:04 → 09:13 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 09:09 → 09:17 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 09:15 → 09:24 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:20 → 09:29 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 09:28 → 09:36 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:36 → 09:45 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:44 → 09:53 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:50 → 09:59 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 09:57 → 10:06 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
10:00
 • 10:03 → 10:12 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 10:10 → 10:17 ( 7นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:14 → 10:22 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 10:19 → 10:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:29 → 10:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:34 → 10:42 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 10:39 → 10:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:49 → 10:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:53 → 11:01 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 10:59 → 11:08 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
11:00
 • 11:09 → 11:17 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:13 → 11:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 11:19 → 11:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:29 → 11:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:33 → 11:41 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 11:39 → 11:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:49 → 11:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:53 → 12:01 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 11:59 → 12:08 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
12:00
 • 12:09 → 12:17 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:13 → 12:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 12:19 → 12:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:29 → 12:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:33 → 12:41 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 12:39 → 12:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:49 → 12:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:53 → 13:01 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 12:59 → 13:08 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
13:00
 • 13:09 → 13:17 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:13 → 13:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 13:19 → 13:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:29 → 13:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:33 → 13:41 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 13:39 → 13:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:49 → 13:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:53 → 14:01 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 13:59 → 14:08 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
14:00
 • 14:09 → 14:17 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:13 → 14:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 14:19 → 14:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:29 → 14:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:33 → 14:41 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 14:39 → 14:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:49 → 14:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:53 → 15:01 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 14:59 → 15:08 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
15:00
 • 15:09 → 15:17 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:13 → 15:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 15:19 → 15:28 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:29 → 15:37 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:34 → 15:42 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 15:39 → 15:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:49 → 15:57 ( 8นาที )
  JR横浜線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:54 → 16:02 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
16:00
 • 16:01 → 16:10 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:10 → 16:18 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:16 → 16:24 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:22 → 16:30 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 16:31 → 16:39 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:39 → 16:47 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 16:46 → 16:54 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:51 → 17:00 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 16:59 → 17:07 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
17:00
 • 17:06 → 17:15 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 17:15 → 17:23 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 17:24 → 17:33 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:34 → 17:43 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 17:43 → 17:52 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 17:50 → 17:59 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:57 → 18:05 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
18:00
 • 18:02 → 18:11 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:07 → 18:16 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:14 → 18:22 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:21 → 18:30 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:27 → 18:35 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:33 → 18:42 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:39 → 18:48 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:45 → 18:53 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:49 → 18:58 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18:54 → 19:03 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:58 → 19:06 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
19:00
 • 19:04 → 19:13 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:09 → 19:18 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:16 → 19:25 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:25 → 19:34 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:30 → 19:39 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:40 → 19:49 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:48 → 19:57 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 19:54 → 20:03 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
20:00
 • 20:03 → 20:11 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 20:13 → 20:21 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 20:23 → 20:31 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 20:32 → 20:41 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 20:42 → 20:51 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 20:52 → 21:01 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
21:00
 • 21:03 → 21:11 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 21:14 → 21:23 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:23 → 21:32 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 21:33 → 21:41 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 21:46 → 21:54 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 21:55 → 22:04 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
22:00
 • 22:05 → 22:14 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22:18 → 22:26 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22:29 → 22:37 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22:40 → 22:49 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22:49 → 22:57 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22:58 → 23:07 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ซากุระกิโจ
23:00
 • 23:04 → 23:13 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 23:19 → 23:27 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 23:34 → 23:42 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 23:50 → 23:58 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
0:00
 • 00:02 → 00:10 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 00:14 → 00:22 ( 8นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า
 • 00:24 → 00:33 ( 9นาที )
  JR横浜線
  ถึง ฮิกาชิคานากาว่า