ชินโยโกฮาม่า ถึง โยโกฮาม่า

รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า : 11นาที ~
 • 横浜市営ブルーライン快速 : 7นาที ~
5:00
 • 05:09 → 05:20 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:17 → 05:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:30 → 05:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:39 → 05:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:51 → 06:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
6:00
 • 06:00 → 06:11 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:05 → 06:17 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:15 → 06:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:24 → 06:35 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:29 → 06:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:33 → 06:45 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:38 → 06:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:44 → 06:55 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:48 → 06:59 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:52 → 07:04 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:57 → 07:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
7:00
 • 07:01 → 07:13 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:06 → 07:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:11 → 07:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:15 → 07:27 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:20 → 07:31 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:25 → 07:36 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:29 → 07:41 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:34 → 07:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:39 → 07:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:43 → 07:55 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:48 → 07:59 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:53 → 08:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:57 → 08:09 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
8:00
 • 08:02 → 08:13 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:07 → 08:18 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:11 → 08:23 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:16 → 08:27 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:21 → 08:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:25 → 08:37 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ
 • 08:30 → 08:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:35 → 08:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:39 → 08:51 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:44 → 08:55 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ
 • 08:49 → 09:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:53 → 09:05 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ
 • 08:58 → 09:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
9:00
 • 09:03 → 09:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:09 → 09:20 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:16 → 09:27 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ
 • 09:21 → 09:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:30 → 09:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:40 → 09:51 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:45 → 09:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 09:50 → 10:01 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:58 → 10:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
10:00
 • 10:08 → 10:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 10:17 → 10:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 10:19 → 10:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:28 → 10:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:38 → 10:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 10:47 → 10:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 10:49 → 11:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:58 → 11:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
11:00
 • 11:08 → 11:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 11:17 → 11:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 11:19 → 11:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:28 → 11:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:38 → 11:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 11:47 → 11:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 11:49 → 12:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:58 → 12:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
12:00
 • 12:08 → 12:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 12:17 → 12:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 12:19 → 12:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:28 → 12:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:38 → 12:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 12:47 → 12:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 12:49 → 13:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:58 → 13:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
13:00
 • 13:08 → 13:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 13:17 → 13:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 13:19 → 13:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:28 → 13:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:38 → 13:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 13:47 → 13:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 13:49 → 14:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:58 → 14:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
14:00
 • 14:08 → 14:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 14:17 → 14:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 14:19 → 14:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:28 → 14:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:38 → 14:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 14:47 → 14:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 14:49 → 15:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:55 → 15:06 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
15:00
 • 15:02 → 15:13 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:08 → 15:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 15:17 → 15:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 15:19 → 15:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:25 → 15:36 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:32 → 15:43 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:38 → 15:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:47 → 15:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 15:49 → 16:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:56 → 16:07 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
16:00
 • 16:03 → 16:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:10 → 16:21 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:19 → 16:26 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 16:21 → 16:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:28 → 16:39 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:35 → 16:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:41 → 16:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:47 → 16:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:53 → 17:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:59 → 17:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
17:00
 • 17:05 → 17:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:11 → 17:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:17 → 17:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:23 → 17:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:29 → 17:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:35 → 17:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:41 → 17:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:47 → 17:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:53 → 18:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:59 → 18:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
18:00
 • 18:05 → 18:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:11 → 18:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:17 → 18:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:23 → 18:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:29 → 18:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:35 → 18:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:41 → 18:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:47 → 18:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:53 → 19:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:59 → 19:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
19:00
 • 19:05 → 19:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:11 → 19:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:17 → 19:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:23 → 19:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:29 → 19:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:35 → 19:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:41 → 19:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:47 → 19:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:53 → 20:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:59 → 20:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
20:00
 • 20:05 → 20:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:11 → 20:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:17 → 20:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:23 → 20:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:29 → 20:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:35 → 20:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:42 → 20:53 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:47 → 20:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:53 → 21:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:59 → 21:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
21:00
 • 21:05 → 21:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:11 → 21:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:17 → 21:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:24 → 21:35 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:30 → 21:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:36 → 21:47 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:43 → 21:54 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:51 → 22:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:58 → 22:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
22:00
 • 22:06 → 22:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:13 → 22:24 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:23 → 22:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:32 → 22:43 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:42 → 22:53 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:54 → 23:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
23:00
 • 23:05 → 23:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:18 → 23:30 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:31 → 23:42 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:44 → 23:55 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:58 → 00:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
0:00
 • 00:08 → 00:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ