ชินโยโกฮาม่า ถึง โยโกฮาม่า

รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า : 11นาที ~
 • 横浜市営ブルーライン快速 : 7นาที ~
5:00
 • 05:09 → 05:20 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:17 → 05:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:30 → 05:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:40 → 05:51 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 05:52 → 06:03 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
6:00
 • 06:05 → 06:17 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:15 → 06:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:25 → 06:36 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:33 → 06:44 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:39 → 06:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:47 → 06:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 06:53 → 07:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
7:00
 • 07:00 → 07:11 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:06 → 07:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:13 → 07:24 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:19 → 07:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:26 → 07:37 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:33 → 07:44 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:39 → 07:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:46 → 07:57 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:53 → 08:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 07:59 → 08:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
8:00
 • 08:06 → 08:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:13 → 08:24 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:20 → 08:31 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:26 → 08:37 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:33 → 08:44 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:39 → 08:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:46 → 08:57 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 08:53 → 09:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
9:00
 • 09:00 → 09:11 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:06 → 09:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:11 → 09:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 09:19 → 09:27 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 09:21 → 09:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:28 → 09:39 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:35 → 09:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:41 → 09:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 09:49 → 09:57 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 09:51 → 10:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 09:59 → 10:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
10:00
 • 10:06 → 10:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:11 → 10:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 10:20 → 10:27 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 10:22 → 10:33 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:31 → 10:42 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:38 → 10:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 10:47 → 10:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 10:49 → 11:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 10:58 → 11:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
11:00
 • 11:08 → 11:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 11:17 → 11:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 11:19 → 11:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:28 → 11:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:38 → 11:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 11:47 → 11:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 11:49 → 12:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 11:58 → 12:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
12:00
 • 12:08 → 12:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 12:17 → 12:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 12:19 → 12:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:29 → 12:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:38 → 12:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 12:47 → 12:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 12:49 → 13:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 12:58 → 13:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
13:00
 • 13:08 → 13:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 13:17 → 13:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 13:19 → 13:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:28 → 13:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:38 → 13:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 13:47 → 13:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 13:49 → 14:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 13:58 → 14:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
14:00
 • 14:08 → 14:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:17 → 14:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 14:19 → 14:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:28 → 14:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:38 → 14:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:47 → 14:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 14:49 → 15:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 14:58 → 15:10 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
15:00
 • 15:08 → 15:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:17 → 15:24 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 15:19 → 15:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:28 → 15:40 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:38 → 15:49 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:47 → 15:54 ( 7นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 15:49 → 16:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 15:56 → 16:07 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
16:00
 • 16:03 → 16:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:10 → 16:21 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 16:18 → 16:26 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 16:20 → 16:31 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:27 → 16:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:34 → 16:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:41 → 16:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 16:49 → 16:57 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 16:51 → 17:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 16:57 → 17:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
17:00
 • 17:04 → 17:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:11 → 17:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 17:19 → 17:27 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 17:21 → 17:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:27 → 17:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:34 → 17:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:41 → 17:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 17:49 → 17:57 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 17:51 → 18:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 17:57 → 18:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
18:00
 • 18:04 → 18:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:11 → 18:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 18:19 → 18:27 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 18:21 → 18:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:27 → 18:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:34 → 18:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:41 → 18:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 18:49 → 18:57 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 18:51 → 19:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 18:57 → 19:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
19:00
 • 19:04 → 19:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:11 → 19:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 19:19 → 19:27 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 19:21 → 19:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:27 → 19:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:34 → 19:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:41 → 19:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 19:49 → 19:57 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 19:51 → 20:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 19:57 → 20:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
20:00
 • 20:04 → 20:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:11 → 20:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง โอโดริบะ
 • 20:19 → 20:27 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง เจียวนันได
 • 20:21 → 20:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:27 → 20:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:35 → 20:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:43 → 20:54 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:50 → 21:01 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 20:57 → 21:08 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
21:00
 • 21:05 → 21:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:12 → 21:23 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:20 → 21:31 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:27 → 21:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:35 → 21:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:45 → 21:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 21:54 → 22:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
22:00
 • 22:05 → 22:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:17 → 22:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:27 → 22:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:39 → 22:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 22:51 → 23:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
23:00
 • 23:03 → 23:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:14 → 23:25 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:28 → 23:39 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง เจียวนันได
 • 23:43 → 23:54 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ
 • 23:59 → 00:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง คามินากะยะ