โทโกนาเมะ ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

เมอิเท็ตสึสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 名鉄常滑・空港線急行 : 5นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線快速急行 : 3นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線 : 5นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線準急 : 5นาที ~
 • 名鉄常滑・空港線特急(一部指定) : 3นาที ~
5:00
 • 05:18 → 05:23 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 05:42 → 05:48 ( 6นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 05:48 → 05:53 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
6:00
 • 06:00 → 06:06 ( 6นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:09 → 06:12 ( 3นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:23 → 06:29 ( 6นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:41 → 06:44 ( 3นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 06:54 → 06:59 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
7:00
 • 07:11 → 07:17 ( 6นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:17 → 07:20 ( 3นาที )
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:34 → 07:37 ( 3นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:39 → 07:44 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:51 → 07:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 07:58 → 08:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
8:00
 • 08:02 → 08:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:21 → 08:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:28 → 08:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:32 → 08:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:51 → 08:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 08:58 → 09:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
9:00
 • 09:02 → 09:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:21 → 09:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:28 → 09:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:32 → 09:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:51 → 09:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 09:58 → 10:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
10:00
 • 10:02 → 10:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:21 → 10:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:28 → 10:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:32 → 10:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:51 → 10:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 10:58 → 11:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
11:00
 • 11:02 → 11:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:21 → 11:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:28 → 11:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:32 → 11:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:51 → 11:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 11:58 → 12:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
12:00
 • 12:02 → 12:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:21 → 12:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:28 → 12:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:32 → 12:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:51 → 12:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 12:58 → 13:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
13:00
 • 13:02 → 13:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:21 → 13:26 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:28 → 13:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:32 → 13:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:51 → 13:56 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 13:58 → 14:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
14:00
 • 14:02 → 14:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:28 → 14:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:32 → 14:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 14:58 → 15:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
15:00
 • 15:02 → 15:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:28 → 15:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:32 → 15:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 15:58 → 16:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
16:00
 • 16:02 → 16:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:28 → 16:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:32 → 16:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 16:58 → 17:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
17:00
 • 17:02 → 17:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:28 → 17:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:32 → 17:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 17:58 → 18:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
18:00
 • 18:02 → 18:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:28 → 18:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:32 → 18:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 18:58 → 19:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
19:00
 • 19:02 → 19:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:28 → 19:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:32 → 19:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 19:58 → 20:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
20:00
 • 20:02 → 20:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:28 → 20:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:32 → 20:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 20:58 → 21:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
21:00
 • 21:02 → 21:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:28 → 21:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:32 → 21:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 21:58 → 22:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
22:00
 • 22:02 → 22:06 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 22:28 → 22:33 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 22:32 → 22:36 ( 4นาที )
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 22:58 → 23:03 ( 5นาที )
  名鉄常滑・空港線準急
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
23:00
 • 23:22 → 23:28 ( 6นาที )
  名鉄常滑・空港線急行
  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ