อุเอโนะ ถึง อาซากุสะ

โตเกียวเมโทร สายกินซ่า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวเมโทร สายกินซ่า : 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:15 → 05:20 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 05:29 → 05:34 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 05:39 → 05:44 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 05:51 → 05:56 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 05:59 → 06:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
6:00
 • 06:04 → 06:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:08 → 06:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:14 → 06:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:22 → 06:27 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:26 → 06:31 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:30 → 06:35 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:37 → 06:44 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:43 → 06:48 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:47 → 06:52 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:53 → 06:58 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 06:58 → 07:03 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
7:00
 • 07:03 → 07:08 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:08 → 07:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:12 → 07:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:17 → 07:23 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:23 → 07:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:27 → 07:33 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:32 → 07:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:36 → 07:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:40 → 07:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:44 → 07:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:47 → 07:52 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:51 → 07:56 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:54 → 08:00 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 07:58 → 08:03 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
8:00
 • 08:01 → 08:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:03 → 08:09 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:06 → 08:12 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:09 → 08:14 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:11 → 08:17 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:14 → 08:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:16 → 08:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:19 → 08:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:21 → 08:26 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:23 → 08:29 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:26 → 08:31 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:28 → 08:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:30 → 08:36 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:33 → 08:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:35 → 08:40 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:37 → 08:43 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:40 → 08:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:42 → 08:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:44 → 08:50 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:47 → 08:53 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:51 → 08:57 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:54 → 09:00 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 08:56 → 09:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
9:00
 • 09:01 → 09:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:03 → 09:09 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:08 → 09:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:10 → 09:16 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:15 → 09:20 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:17 → 09:23 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:22 → 09:27 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:24 → 09:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:26 → 09:31 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:29 → 09:34 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:31 → 09:37 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:33 → 09:40 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:38 → 09:43 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:40 → 09:47 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:43 → 09:51 ( 8นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:49 → 09:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:52 → 09:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:55 → 10:01 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 09:58 → 10:04 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
10:00
 • 10:01 → 10:08 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:07 → 10:12 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:10 → 10:16 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:13 → 10:19 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:17 → 10:23 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:20 → 10:28 ( 8นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:27 → 10:32 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:30 → 10:35 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:34 → 10:39 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:37 → 10:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:40 → 10:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:43 → 10:49 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:47 → 10:52 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:50 → 10:55 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:53 → 10:59 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 10:57 → 11:02 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
11:00
 • 11:01 → 11:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:05 → 11:10 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:09 → 11:14 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:13 → 11:18 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:17 → 11:22 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:20 → 11:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:24 → 11:30 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:28 → 11:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:32 → 11:38 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:36 → 11:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:40 → 11:46 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:44 → 11:50 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:48 → 11:54 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:52 → 11:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 11:56 → 12:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
12:00
 • 12:00 → 12:06 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:04 → 12:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:08 → 12:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:12 → 12:18 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:16 → 12:22 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:20 → 12:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:24 → 12:30 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:28 → 12:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:32 → 12:38 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:36 → 12:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:40 → 12:46 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:44 → 12:50 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:48 → 12:54 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:52 → 12:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 12:56 → 13:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
13:00
 • 13:00 → 13:06 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:04 → 13:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:08 → 13:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:12 → 13:18 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:16 → 13:22 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:20 → 13:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:24 → 13:30 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:28 → 13:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:32 → 13:38 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:36 → 13:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:40 → 13:46 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:44 → 13:50 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:48 → 13:54 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:52 → 13:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 13:56 → 14:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
14:00
 • 14:00 → 14:06 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:04 → 14:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:08 → 14:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:12 → 14:18 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:16 → 14:22 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:20 → 14:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:24 → 14:30 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:28 → 14:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:32 → 14:38 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:36 → 14:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:40 → 14:46 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:44 → 14:50 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:48 → 14:54 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:52 → 14:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 14:56 → 15:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
15:00
 • 15:00 → 15:06 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:04 → 15:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:08 → 15:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:12 → 15:18 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:16 → 15:22 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:20 → 15:26 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:24 → 15:30 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:28 → 15:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:32 → 15:38 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:36 → 15:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:40 → 15:46 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:44 → 15:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:48 → 15:54 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:52 → 15:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 15:56 → 16:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
16:00
 • 16:00 → 16:05 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:04 → 16:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:08 → 16:14 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:12 → 16:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:16 → 16:21 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:20 → 16:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:23 → 16:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:27 → 16:32 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:30 → 16:35 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:33 → 16:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:36 → 16:41 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:41 → 16:46 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:44 → 16:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:47 → 16:52 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:50 → 16:55 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:52 → 16:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:56 → 17:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 16:59 → 17:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
17:00
 • 17:01 → 17:07 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:04 → 17:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:06 → 17:12 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:12 → 17:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:15 → 17:20 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:17 → 17:22 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:20 → 17:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:22 → 17:27 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:25 → 17:30 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:27 → 17:32 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:29 → 17:35 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:32 → 17:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:34 → 17:39 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:37 → 17:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:39 → 17:44 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:42 → 17:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:44 → 17:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:46 → 17:51 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:49 → 17:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:51 → 17:56 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:54 → 17:59 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:56 → 18:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 17:58 → 18:04 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
18:00
 • 18:01 → 18:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:03 → 18:08 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:06 → 18:11 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:08 → 18:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:11 → 18:16 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:13 → 18:18 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:15 → 18:20 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:18 → 18:23 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:20 → 18:25 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:23 → 18:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:25 → 18:30 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:27 → 18:33 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:30 → 18:35 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:32 → 18:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:35 → 18:40 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:37 → 18:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:40 → 18:45 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:42 → 18:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:44 → 18:49 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:47 → 18:52 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:49 → 18:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:52 → 18:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:54 → 18:59 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:56 → 19:02 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 18:59 → 19:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
19:00
 • 19:01 → 19:07 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:04 → 19:10 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:06 → 19:13 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:11 → 19:17 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:13 → 19:20 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:18 → 19:23 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:21 → 19:26 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:23 → 19:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:25 → 19:32 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:28 → 19:35 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:33 → 19:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:35 → 19:41 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:38 → 19:45 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:43 → 19:48 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:45 → 19:51 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:47 → 19:54 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:52 → 19:58 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:55 → 20:01 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 19:59 → 20:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
20:00
 • 20:02 → 20:07 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:05 → 20:10 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:08 → 20:13 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:12 → 20:17 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:15 → 20:20 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:18 → 20:24 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:21 → 20:26 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:24 → 20:29 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:28 → 20:33 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:30 → 20:35 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:33 → 20:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:36 → 20:42 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:39 → 20:44 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:42 → 20:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:45 → 20:51 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:49 → 20:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:53 → 20:58 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:56 → 21:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 20:59 → 21:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
21:00
 • 21:02 → 21:07 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:06 → 21:11 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:10 → 21:15 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:14 → 21:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:18 → 21:23 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:22 → 21:27 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:26 → 21:32 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:30 → 21:37 ( 7นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:34 → 21:40 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:38 → 21:43 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:43 → 21:49 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:48 → 21:53 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:52 → 21:57 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 21:56 → 22:01 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
22:00
 • 22:01 → 22:06 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:05 → 22:10 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:10 → 22:15 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:14 → 22:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:18 → 22:23 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:22 → 22:27 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:27 → 22:33 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:32 → 22:37 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:37 → 22:42 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:42 → 22:47 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:46 → 22:51 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:51 → 22:56 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 22:55 → 23:00 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
23:00
 • 23:00 → 23:06 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:04 → 23:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:09 → 23:15 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:13 → 23:18 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:18 → 23:24 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:23 → 23:28 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:28 → 23:34 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:33 → 23:38 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:38 → 23:43 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:43 → 23:48 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:49 → 23:54 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:53 → 23:58 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 23:59 → 00:04 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
0:00
 • 00:04 → 00:09 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 00:10 → 00:16 ( 6นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 00:14 → 00:19 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ
 • 00:19 → 00:24 ( 5นาที )
  東京メトロ銀座線
  ถึง อาซากุสะ