โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) ถึง โออิตะ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นิจิริน : 1โมง 35นาที ~
 • JR日豊本線 : 2โมง 41นาที ~
 • นิจิรีนชีไกอะ : 1โมง 29นาที ~
 • โซนิกกุ : 1โมง 18นาที ~
6:00
 • 06:39 → 08:14 ( 1โมง 35นาที )
  にちりん3号
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:42 → 09:23 ( 2โมง 41นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:14 → 08:44 ( 1โมง 30นาที )
  ソニック1号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:00 → 09:32 ( 1โมง 32นาที )
  ソニック3号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:34 → 10:03 ( 1โมง 29นาที )
  にちりんシーガイア5号
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:57 → 10:25 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック5号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:16 → 10:44 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック7号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:11 → 11:39 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック11号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:09 → 12:36 ( 1โมง 27นาที )
  ソニック15号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:09 → 13:37 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック19号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:09 → 14:38 ( 1โมง 29นาที )
  ソニック23号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:09 → 15:36 ( 1โมง 27นาที )
  ソニック27号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:42 → 16:04 ( 1โมง 22นาที )
  ソニック29号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:09 → 16:36 ( 1โมง 27นาที )
  ソニック31号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:42 → 17:01 ( 1โมง 19นาที )
  ソニック33号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:09 → 17:37 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック35号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 18:04 ( 1โมง 21นาที )
  ソニック37号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:10 → 18:39 ( 1โมง 29นาที )
  ソニック39号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:44 → 19:02 ( 1โมง 18นาที )
  ソニック41号
  ถึง สะอิกิ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:10 → 19:37 ( 1โมง 27นาที )
  ソニック43号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:46 → 20:07 ( 1โมง 21นาที )
  ソニック45号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:11 → 20:42 ( 1โมง 31นาที )
  ソニック47号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:46 → 21:06 ( 1โมง 20นาที )
  ソニック49号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:12 → 21:45 ( 1โมง 33นาที )
  ソニック51号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:49 → 22:17 ( 1โมง 28นาที )
  ソニック53号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:10 → 22:39 ( 1โมง 29นาที )
  ソニック55号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:53 → 23:25 ( 1โมง 32นาที )
  ソニック57号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:02 → 00:35 ( 1โมง 33นาที )
  ソニック59号
  ถึง โออิตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket