สนามบินโคมัตสึ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ

สายการบิน(สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินโคมัตสึ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ORC : 1โมง 30นาที ~
 • ANA : 1โมง 30นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:15 → 10:45 ( 1โมง 30นาที )
  ORC47
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
12:00
 • 12:55 → 14:25 ( 1โมง 30นาที )
  ANA1233
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
16:00
 • 16:15 → 17:50 ( 1โมง 35นาที )
  ORC49
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
19:00
 • 19:35 → 21:10 ( 1โมง 35นาที )
  ANA1237
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ