สนามบินโคมัตสึ ถึง สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโคมัตสึ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 10นาที ~
 • JAL : 1โมง 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:40 → 08:50 ( 1โมง 10นาที )
  ANA752
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:40 → 08:50 ( 1โมง 10นาที )
  JAL182
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
8:00
 • 08:50 → 09:55 ( 1โมง 5นาที )
  JAL184
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
10:00
 • 10:30 → 11:40 ( 1โมง 10นาที )
  ANA754
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
11:00
 • 11:05 → 12:15 ( 1โมง 10นาที )
  JAL186
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
14:00
 • 14:55 → 16:05 ( 1โมง 10นาที )
  JAL188
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
16:00
 • 16:55 → 18:10 ( 1โมง 15นาที )
  ANA756
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
18:00
 • 18:30 → 19:40 ( 1โมง 10นาที )
  JAL190
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 18:50 → 20:05 ( 1โมง 15นาที )
  ANA758
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
20:00
 • 20:20 → 21:30 ( 1โมง 10นาที )
  JAL192
  ถึง สนามบินฮาเนดะ