สนามบินโคมัตสึ ถึง สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโคมัตสึ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 0นาที ~
 • ANA : 1โมง 10นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:45 → 08:50 ( 1โมง 5นาที )
  JAL182
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 07:55 → 09:05 ( 1โมง 10นาที )
  ANA752
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
8:00
 • 08:55 → 09:55 ( 1โมง 0นาที )
  JAL184
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
10:00
 • 10:20 → 11:30 ( 1โมง 10นาที )
  ANA754
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
11:00
 • 11:15 → 12:20 ( 1โมง 5นาที )
  JAL186
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
15:00
 • 15:05 → 16:10 ( 1โมง 5นาที )
  JAL188
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
17:00
 • 17:05 → 18:15 ( 1โมง 10นาที )
  ANA756
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
18:00
 • 18:40 → 19:45 ( 1โมง 5นาที )
  JAL190
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
 • 18:50 → 20:00 ( 1โมง 10นาที )
  ANA758
  ถึง สนามบินฮาเนดะ
20:00
 • 20:25 → 21:25 ( 1โมง 0นาที )
  JAL192
  ถึง สนามบินฮาเนดะ