ชิบูย่า ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ

โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง : 6นาที ~
 • 東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕 : 5นาที ~
 • 東京メトロ副都心線通勤急行 : 5นาที ~
 • 東京メトロ副都心線急行 : 5นาที ~
5:00
 • 05:05 → 05:12 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 05:21 → 05:28 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 05:34 → 05:41 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 05:45 → 05:52 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 05:51 → 05:58 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 05:57 → 06:04 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
6:00
 • 06:07 → 06:14 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 06:12 → 06:18 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 06:19 → 06:26 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 06:25 → 06:32 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 06:29 → 06:35 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 06:38 → 06:44 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 06:43 → 06:49 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 06:48 → 06:54 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 06:53 → 07:00 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
7:00
 • 07:00 → 07:06 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 07:02 → 07:08 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 07:07 → 07:13 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 07:09 → 07:16 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 07:12 → 07:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 07:16 → 07:23 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 07:19 → 07:26 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 07:24 → 07:30 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โทโกโรซาวะ
 • 07:29 → 07:36 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 07:32 → 07:38 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 07:37 → 07:44 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 07:42 → 07:48 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 07:45 → 07:52 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 07:50 → 07:56 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 07:54 → 08:00 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 07:57 → 08:03 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
8:00
 • 08:00 → 08:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 08:03 → 08:10 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 08:06 → 08:12 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 08:08 → 08:14 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 08:10 → 08:17 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 08:13 → 08:19 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 08:15 → 08:22 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 08:18 → 08:24 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 08:20 → 08:27 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 08:23 → 08:29 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 08:25 → 08:32 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โทโกโรซาวะ
 • 08:28 → 08:34 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 08:30 → 08:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 08:32 → 08:39 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 08:35 → 08:42 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 08:38 → 08:44 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 08:40 → 08:47 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 08:43 → 08:48 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 08:45 → 08:52 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 08:48 → 08:54 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 08:51 → 08:57 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 08:53 → 09:00 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 08:55 → 09:02 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 08:58 → 09:04 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง คิโยเสะ
9:00
 • 09:01 → 09:08 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 09:04 → 09:11 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 09:09 → 09:15 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 09:11 → 09:18 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 09:15 → 09:22 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 09:19 → 09:24 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 09:21 → 09:28 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 09:25 → 09:32 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 09:29 → 09:36 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 09:33 → 09:39 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 09:36 → 09:42 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 09:39 → 09:45 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 09:43 → 09:50 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 09:47 → 09:52 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 09:50 → 09:57 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 09:54 → 10:01 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 09:58 → 10:04 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
10:00
 • 10:00 → 10:06 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 10:07 → 10:14 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 10:11 → 10:17 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 10:16 → 10:22 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 10:22 → 10:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 10:26 → 10:31 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 10:28 → 10:35 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 10:33 → 10:39 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 10:37 → 10:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 10:41 → 10:46 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 10:45 → 10:52 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 10:52 → 10:59 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 10:55 → 11:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
11:00
 • 11:00 → 11:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 11:04 → 11:12 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 11:10 → 11:16 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 11:12 → 11:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 11:17 → 11:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 11:22 → 11:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 11:25 → 11:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 11:30 → 11:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 11:34 → 11:42 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 11:40 → 11:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 11:42 → 11:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 11:47 → 11:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 11:52 → 11:59 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 11:55 → 12:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
12:00
 • 12:00 → 12:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 12:04 → 12:12 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 12:10 → 12:16 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 12:12 → 12:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 12:17 → 12:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 12:22 → 12:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 12:25 → 12:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 12:30 → 12:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 12:34 → 12:42 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 12:40 → 12:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 12:42 → 12:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 12:47 → 12:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 12:52 → 12:59 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 12:55 → 13:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
13:00
 • 13:00 → 13:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 13:04 → 13:12 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 13:10 → 13:16 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 13:12 → 13:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 13:17 → 13:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 13:22 → 13:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 13:25 → 13:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 13:30 → 13:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 13:34 → 13:42 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 13:40 → 13:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 13:42 → 13:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 13:47 → 13:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 13:52 → 13:59 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 13:55 → 14:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
14:00
 • 14:00 → 14:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 14:04 → 14:12 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:10 → 14:16 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 14:12 → 14:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:17 → 14:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 14:22 → 14:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:25 → 14:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 14:30 → 14:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 14:34 → 14:42 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:40 → 14:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 14:42 → 14:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:47 → 14:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 14:52 → 14:59 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 14:55 → 15:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
15:00
 • 15:00 → 15:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 15:04 → 15:12 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:10 → 15:16 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 15:12 → 15:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:17 → 15:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 15:22 → 15:29 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:25 → 15:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 15:30 → 15:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 15:34 → 15:42 ( 8นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:40 → 15:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 15:43 → 15:50 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:51 → 15:58 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 15:55 → 16:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โทโกโรซาวะ
 • 15:58 → 16:05 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
16:00
 • 16:03 → 16:10 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 16:07 → 16:13 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 16:11 → 16:17 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 16:15 → 16:22 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 16:22 → 16:28 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 16:25 → 16:31 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 16:27 → 16:34 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 16:30 → 16:37 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 16:37 → 16:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 16:40 → 16:46 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง วะโกชิ
 • 16:44 → 16:50 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 16:48 → 16:55 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 16:52 → 16:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 16:55 → 17:01 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โทโกโรซาวะ
17:00
 • 17:00 → 17:07 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 17:02 → 17:09 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 17:06 → 17:12 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 17:11 → 17:17 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 17:16 → 17:22 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 17:18 → 17:25 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 17:21 → 17:26 ( 5นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 17:26 → 17:32 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 17:32 → 17:39 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 17:37 → 17:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง ฮันโน
 • 17:39 → 17:46 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 17:42 → 17:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 17:47 → 17:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 17:52 → 17:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 17:57 → 18:04 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 17:59 → 18:06 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
18:00
 • 18:04 → 18:11 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 18:07 → 18:13 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง ฮันโน
 • 18:12 → 18:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 18:18 → 18:25 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 18:22 → 18:28 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 18:24 → 18:31 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 18:27 → 18:34 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 18:32 → 18:39 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 18:37 → 18:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โทโกโรซาวะ
 • 18:39 → 18:46 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 18:42 → 18:48 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 18:44 → 18:51 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 18:47 → 18:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 18:52 → 18:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชิกิ
 • 18:57 → 19:04 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 18:59 → 19:06 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
19:00
 • 19:04 → 19:11 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 19:07 → 19:13 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง ฮันโน
 • 19:12 → 19:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 19:17 → 19:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 19:22 → 19:28 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง คิโยเสะ
 • 19:27 → 19:34 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 19:29 → 19:36 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 19:34 → 19:41 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 19:37 → 19:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 19:42 → 19:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 19:47 → 19:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 19:52 → 19:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 19:57 → 20:04 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
20:00
 • 20:01 → 20:08 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 20:04 → 20:11 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 20:07 → 20:13 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง ฮันโน
 • 20:12 → 20:19 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 20:17 → 20:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 20:22 → 20:28 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 20:27 → 20:34 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 20:29 → 20:36 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
 • 20:34 → 20:41 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 20:37 → 20:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線急行
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 20:42 → 20:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
 • 20:47 → 20:54 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง คิโยเสะ
 • 20:52 → 20:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 20:57 → 21:04 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 20:59 → 21:06 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ
21:00
 • 21:05 → 21:11 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 21:09 → 21:15 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 21:12 → 21:18 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 21:18 → 21:25 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 21:22 → 21:28 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 21:27 → 21:34 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 21:32 → 21:39 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 21:37 → 21:43 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง คาวาโกเอะชิ
 • 21:42 → 21:49 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 21:48 → 21:54 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 21:57 → 22:03 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชิกิ
22:00
 • 22:02 → 22:09 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 22:06 → 22:12 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 22:09 → 22:16 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 22:16 → 22:23 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 22:26 → 22:33 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 22:35 → 22:42 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 22:43 → 22:49 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 22:50 → 22:56 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โคเตะซาชิ
 • 22:52 → 22:58 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง วะโกชิ
 • 22:59 → 23:06 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
23:00
 • 23:08 → 23:15 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 23:17 → 23:24 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 23:21 → 23:27 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ถึง ชินรินโคเอ็น
 • 23:26 → 23:33 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชะคุจีอโคเอ็น
 • 23:36 → 23:43 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
 • 23:47 → 23:53 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง โฮยะ
 • 23:54 → 00:01 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง วะโกชิ
0:00
 • 00:08 → 00:14 ( 6นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 00:20 → 00:27 ( 7นาที )
  東京メトロ副都心線
  ถึง ชินจูกุ 3 โจเมะ