ซากุระอิ (จังหวัดนาระ) ถึง อิเซะนาคากาวะ

คินเท็ตสึสายโอซากะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 近鉄大阪線快速急行 : 1โมง 2นาที ~
 • 近鉄大阪線急行 : 1โมง 7นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:56 → 07:03 ( 1โมง 7นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
6:00
 • 06:49 → 07:57 ( 1โมง 8นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
7:00
 • 07:20 → 08:29 ( 1โมง 9นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 07:49 → 09:06 ( 1โมง 17นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
8:00
 • 08:35 → 09:49 ( 1โมง 14นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง มัตสึซากะ
9:00
 • 09:18 → 10:29 ( 1โมง 11นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
 • 09:57 → 11:04 ( 1โมง 7นาที )
  近鉄大阪線快速急行
  ถึง มัตสึซากะ
10:00
 • 10:14 → 11:25 ( 1โมง 11นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
11:00
 • 11:17 → 12:27 ( 1โมง 10นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
12:00
 • 12:11 → 13:27 ( 1โมง 16นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
13:00
 • 13:12 → 14:27 ( 1โมง 15นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
14:00
 • 14:16 → 15:27 ( 1โมง 11นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
15:00
 • 15:16 → 16:28 ( 1โมง 12นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 15:54 → 17:03 ( 1โมง 9นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
16:00
 • 16:35 → 17:57 ( 1โมง 22นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
18:00
 • 18:01 → 19:06 ( 1โมง 5นาที )
  近鉄大阪線快速急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 18:56 → 19:58 ( 1โมง 2นาที )
  近鉄大阪線快速急行
  ถึง อุจิยามาดะ
19:00
 • 19:22 → 20:26 ( 1โมง 4นาที )
  近鉄大阪線快速急行
  ถึง โทบะ
 • 19:53 → 21:07 ( 1โมง 14นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อิเซะนาคากาวะ
21:00
 • 21:08 → 22:24 ( 1โมง 16นาที )
  近鉄大阪線急行
  ถึง อุจิยามาดะ