ทาคาโอะ (โตเกียว) ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)

เกโอสายทาคาโอะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京王高尾線急行 : 8นาที ~
 • เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ : 9นาที ~
 • 京王高尾線各停 : 9นาที ~
4:00
 • 04:48 → 04:58 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)
5:00
 • 05:09 → 05:19 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)
 • 05:35 → 05:45 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 05:47 → 05:56 ( 9นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง โมโทยาวาตะ (สายชินจูกุ)
 • 05:59 → 06:09 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
6:00
 • 06:10 → 06:20 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:22 → 06:32 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 06:36 → 06:46 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 06:50 → 07:00 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ฟุจู (โตเกียว)
7:00
 • 07:00 → 07:10 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)
 • 07:04 → 07:12 ( 8นาที )
  京王高尾線急行
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:13 → 07:24 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:25 → 07:33 ( 8นาที )
  京王高尾線急行
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:29 → 07:40 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง โจฟุ
 • 07:43 → 07:53 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง โมโทยาวาตะ (สายชินจูกุ)
 • 07:53 → 08:01 ( 8นาที )
  京王高尾線急行
  ถึง ชินจูกุ
 • 07:57 → 08:08 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
8:00
 • 08:09 → 08:19 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:20 → 08:30 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:31 → 08:41 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:42 → 08:53 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 08:52 → 09:02 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
9:00
 • 09:05 → 09:16 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:17 → 09:27 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:25 → 09:35 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 09:33 → 09:43 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:41 → 09:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:50 → 10:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 09:59 → 10:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
10:00
 • 10:12 → 10:22 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:19 → 10:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 10:30 → 10:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:40 → 10:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:50 → 11:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:57 → 11:07 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 10:59 → 11:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
11:00
 • 11:11 → 11:20 ( 9นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:19 → 11:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:30 → 11:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:39 → 11:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:50 → 12:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 11:59 → 12:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
12:00
 • 12:10 → 12:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:19 → 12:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:30 → 12:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:39 → 12:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:50 → 13:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 12:59 → 13:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
13:00
 • 13:10 → 13:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:19 → 13:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:30 → 13:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:39 → 13:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:50 → 14:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 13:59 → 14:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
14:00
 • 14:10 → 14:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:19 → 14:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 14:30 → 14:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:39 → 14:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:50 → 15:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 14:59 → 15:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
15:00
 • 15:10 → 15:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:19 → 15:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:30 → 15:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:39 → 15:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:50 → 16:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:59 → 16:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
16:00
 • 16:10 → 16:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:19 → 16:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:30 → 16:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:39 → 16:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:50 → 17:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
17:00
 • 17:02 → 17:12 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:11 → 17:21 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:22 → 17:32 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:32 → 17:42 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:41 → 17:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:52 → 18:02 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
18:00
 • 18:03 → 18:13 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:12 → 18:22 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:22 → 18:32 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:32 → 18:42 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 18:41 → 18:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 18:52 → 19:02 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
19:00
 • 19:02 → 19:12 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:11 → 19:21 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:21 → 19:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:31 → 19:41 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:41 → 19:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 19:51 → 20:01 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
20:00
 • 20:01 → 20:11 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:11 → 20:21 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:21 → 20:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:32 → 20:42 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:41 → 20:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 20:52 → 21:02 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
21:00
 • 21:03 → 21:13 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 21:18 → 21:28 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:29 → 21:39 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:45 → 21:55 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 21:57 → 22:07 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
22:00
 • 22:10 → 22:20 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:23 → 22:33 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:39 → 22:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ชินจูกุ
 • 22:55 → 23:05 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง 新線新宿
23:00
 • 23:09 → 23:20 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ซากุระเจียวสูอิ
 • 23:21 → 23:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาฮาตะฟุโด
 • 23:33 → 23:43 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)
 • 23:56 → 00:06 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)
0:00
 • 00:15 → 00:25 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง คิทาโนะ (โตเกียว)