ทาคาโอะ (โตเกียว) ถึง โอชุกิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) : 35นาที ~
5:00
 • 05:15 → 05:51 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 05:43 → 06:19 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
6:00
 • 06:03 → 06:39 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 06:15 → 06:51 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 06:30 → 07:06 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 06:43 → 07:19 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
7:00
 • 07:07 → 07:43 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 07:14 → 07:50 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 07:25 → 08:10 ( 45นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:40 → 08:23 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
8:00
 • 08:01 → 08:44 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 08:25 → 09:09 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 08:47 → 09:23 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
9:00
 • 09:18 → 09:55 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 09:56 → 10:32 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
10:00
 • 10:17 → 10:55 ( 38นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 10:40 → 11:19 ( 39นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
11:00
 • 11:09 → 11:44 ( 35นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 11:37 → 12:12 ( 35นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
12:00
 • 12:16 → 12:52 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 12:55 → 13:37 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
13:00
 • 13:28 → 14:10 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 13:54 → 14:37 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
14:00
 • 14:28 → 15:14 ( 46นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
15:00
 • 15:00 → 15:43 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 15:22 → 16:07 ( 45นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 15:56 → 16:38 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
16:00
 • 16:24 → 17:09 ( 45นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 16:44 → 17:20 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
17:00
 • 17:16 → 17:55 ( 39นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 17:45 → 18:21 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 17:57 → 18:40 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
18:00
 • 18:18 → 18:55 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 18:30 → 19:12 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 18:52 → 19:29 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
19:00
 • 19:03 → 19:47 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 19:24 → 20:00 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:51 → 20:27 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
20:00
 • 20:00 → 20:43 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 20:18 → 20:57 ( 39นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 20:42 → 21:18 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
21:00
 • 21:02 → 21:38 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 21:16 → 21:52 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 21:45 → 22:20 ( 35นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
22:00
 • 22:06 → 22:42 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 22:22 → 22:58 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 22:55 → 23:32 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
23:00
 • 23:43 → 00:20 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
0:00
 • 00:19 → 00:55 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ