ทาคาโอะ (โตเกียว) ถึง โอชุกิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) : 35นาที ~
5:00
 • 05:15 → 05:51 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 05:43 → 06:19 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
6:00
 • 06:02 → 06:38 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 06:14 → 06:51 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 06:30 → 07:06 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 06:42 → 07:19 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
7:00
 • 07:06 → 07:42 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 07:12 → 07:48 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 07:24 → 08:10 ( 46นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:39 → 08:23 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
8:00
 • 08:09 → 08:45 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 08:21 → 08:57 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 08:45 → 09:27 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
9:00
 • 09:17 → 09:53 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 09:57 → 10:46 ( 49นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
10:00
 • 10:18 → 10:55 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 10:39 → 11:20 ( 41นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
11:00
 • 11:09 → 11:44 ( 35นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 11:58 → 12:42 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
12:00
 • 12:18 → 12:54 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
13:00
 • 13:09 → 13:45 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 13:29 → 14:10 ( 41นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
14:00
 • 14:09 → 14:44 ( 35นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง นากาโน่
 • 14:29 → 15:13 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
15:00
 • 15:00 → 15:43 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 15:19 → 15:56 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 15:55 → 16:39 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
16:00
 • 16:27 → 17:11 ( 44นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 16:47 → 17:24 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
17:00
 • 17:19 → 17:55 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 17:49 → 18:25 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 17:58 → 18:41 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
18:00
 • 18:21 → 18:57 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 18:30 → 19:12 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 18:51 → 19:28 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
19:00
 • 19:04 → 19:46 ( 42นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 19:24 → 20:00 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:48 → 20:24 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
20:00
 • 20:00 → 20:43 ( 43นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 20:18 → 20:57 ( 39นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 20:41 → 21:18 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
21:00
 • 21:01 → 21:37 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
 • 21:15 → 21:51 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 21:42 → 22:18 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
22:00
 • 22:06 → 22:42 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 22:22 → 22:58 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคบุจิซาวะ
 • 22:55 → 23:32 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
23:00
 • 23:43 → 00:20 ( 37นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
0:00
 • 00:19 → 00:55 ( 36นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ