ฮิโระชิมะ ถึง นาโกย่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 2โมง 9นาที ~
 • ฮิการิ : 3โมง 22นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 08:19 ( 2โมง 19นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:20 → 09:42 ( 3โมง 22นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:26 → 08:47 ( 2โมง 21นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:45 → 09:04 ( 2โมง 19นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:08 → 09:19 ( 2โมง 11นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
 • 07:18 → 09:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 09:47 ( 2โมง 17นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 09:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
 • 07:57 → 10:13 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:06 → 10:22 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 10:34 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
 • 08:43 → 10:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
9:00
 • 09:07 → 11:19 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
 • 09:18 → 11:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
 • 09:43 → 11:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
10:00
 • 10:03 → 12:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 12:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
 • 10:43 → 12:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
11:00
 • 11:03 → 13:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 13:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
 • 11:43 → 13:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
12:00
 • 12:03 → 14:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 14:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
 • 12:43 → 14:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
13:00
 • 13:03 → 15:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 15:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
 • 13:43 → 15:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
14:00
 • 14:03 → 16:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 16:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
 • 14:43 → 16:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
15:00
 • 15:03 → 17:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 17:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
 • 15:43 → 17:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
16:00
 • 16:03 → 18:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
 • 16:12 → 18:28 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:22 → 18:34 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
 • 16:43 → 18:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
17:00
 • 17:03 → 19:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
 • 17:12 → 19:28 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:22 → 19:34 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
 • 17:43 → 19:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
18:00
 • 18:03 → 20:19 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
 • 18:18 → 20:34 ( 2โมง 16นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
 • 18:43 → 20:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
19:00
 • 19:06 → 21:21 ( 2โมง 15นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
 • 19:21 → 21:35 ( 2โมง 14นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
 • 19:43 → 21:55 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
20:00
 • 20:02 → 22:11 ( 2โมง 9นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
 • 20:37 → 22:49 ( 2โมง 12นาที )
  のぞみ270号
  ถึง นาโกย่า
21:00
 • 21:03 → 23:20 ( 2โมง 17นาที )
  のぞみ272号
  ถึง นาโกย่า