ฮิโระชิมะ ถึง ชินโอซากะ

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 19นาที ~
 • ซากุระ : 1โมง 26นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 15นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 33นาที ~
 • มิซูโฮ : 1โมง 20นาที ~
6:00
 • 06:00 → 07:28 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:20 → 08:46 ( 2โมง 26นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:26 → 07:55 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:45 → 08:13 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:49 → 09:17 ( 2โมง 28นาที )
  こだま836号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:08 → 08:28 ( 1โมง 20นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:18 → 08:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 08:55 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 09:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:57 → 09:22 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:02 → 10:25 ( 2โมง 23นาที )
  こだま840号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:06 → 09:31 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:10 → 09:37 ( 1โมง 27นาที )
  さくら540号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 09:43 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:38 → 11:25 ( 2โมง 47นาที )
  こだま842号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:43 → 10:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:56 → 10:21 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ600号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:07 → 10:28 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:12 → 10:37 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ120号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 10:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:29 → 10:55 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ122号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:33 → 10:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら542号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 11:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:56 → 11:21 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ602号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:03 → 11:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:12 → 11:37 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ128号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 11:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:29 → 11:55 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ130号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:33 → 11:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら544号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 12:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:50 → 12:25 ( 1โมง 35นาที )
  さくら574号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:56 → 12:21 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ604号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 12:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:12 → 12:37 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ136号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 12:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:33 → 12:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら546号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 13:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:53 → 13:21 ( 1โมง 28นาที )
  さくら548号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 13:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 13:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:33 → 13:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら550号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 14:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:56 → 14:21 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ606号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 14:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 14:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:33 → 14:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら552号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 15:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:03 → 15:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 15:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:33 → 15:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら554号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:38 → 17:25 ( 2โมง 47นาที )
  こだま854号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 16:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 16:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 16:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:33 → 16:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら556号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:38 → 18:25 ( 2โมง 47นาที )
  こだま856号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:43 → 17:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 17:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:12 → 17:37 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:22 → 17:43 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:33 → 17:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら558号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:38 → 19:25 ( 2โมง 47นาที )
  こだま858号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 18:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:53 → 18:21 ( 1โมง 28นาที )
  さくら560号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 18:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:12 → 18:37 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:22 → 18:43 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:33 → 18:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら562号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:38 → 20:25 ( 2โมง 47นาที )
  こだま860号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 19:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:53 → 19:21 ( 1โมง 28นาที )
  さくら564号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:03 → 19:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 19:43 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:33 → 19:59 ( 1โมง 26นาที )
  さくら566号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:38 → 21:18 ( 2โมง 40นาที )
  こだま862号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 20:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:53 → 20:21 ( 1โมง 28นาที )
  さくら568号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:06 → 20:31 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 20:46 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:29 → 20:50 ( 1โมง 21นาที )
  みずほ608号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:43 → 21:04 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:53 → 21:26 ( 1โมง 33นาที )
  さくら570号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:57 → 22:12 ( 2โมง 15นาที )
  こだま866号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 21:21 ( 1โมง 19นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 21:37 ( 1โมง 20นาที )
  みずほ610号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:37 → 21:58 ( 1โมง 21นาที )
  のぞみ270号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:50 → 22:16 ( 1โมง 26นาที )
  みずほ612号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:58 → 23:18 ( 2โมง 20นาที )
  こだま870号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:03 → 22:28 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ272号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:25 → 22:53 ( 1โมง 28นาที )
  さくら572号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:59 → 23:32 ( 1โมง 33นาที )
  ひかり592号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:12 → 23:37 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ614号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket