ฮิโระชิมะ ถึง ชินโยโกฮาม่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 3โมง 26นาที ~
 • ฮิการิ : 5โมง 4นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 09:37 ( 3โมง 37นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:20 → 11:24 ( 5โมง 4นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:26 → 10:06 ( 3โมง 40นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:45 → 10:26 ( 3โมง 41นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:08 → 10:37 ( 3โมง 29นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:18 → 10:57 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 11:06 ( 3โมง 36นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 11:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:06 → 11:45 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 11:56 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:43 → 12:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:07 → 12:37 ( 3โมง 30นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 12:57 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 13:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:03 → 13:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 13:56 ( 3โมง 38นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 14:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 14:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 14:57 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 15:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 15:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 15:56 ( 3โมง 38นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 16:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 16:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 16:57 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 17:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:03 → 17:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 17:56 ( 3โมง 38นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 18:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 18:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 18:57 ( 3โมง 39นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:43 → 19:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 19:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:12 → 19:47 ( 3โมง 35นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:22 → 19:56 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 20:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 20:37 ( 3โมง 34นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:12 → 20:47 ( 3โมง 35นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:22 → 20:57 ( 3โมง 35นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 21:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:03 → 21:38 ( 3โมง 35นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 21:56 ( 3โมง 38นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 22:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:06 → 22:38 ( 3โมง 32นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 22:53 ( 3โมง 32นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:43 → 23:14 ( 3โมง 31นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 23:27 ( 3โมง 26นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket