ฮิโระชิมะ ถึง โอคายาม่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 34นาที ~
 • ซากุระ : 38นาที ~
 • โคดาม่า : 58นาที ~
 • ฮิการิ : 41นาที ~
 • มิซูโฮ : 35นาที ~
6:00
 • 06:00 → 06:41 ( 41นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:20 → 07:21 ( 1โมง 1นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:26 → 07:05 ( 39นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:45 → 07:24 ( 39นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:49 → 08:03 ( 1โมง 14นาที )
  こだま836号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:08 → 07:43 ( 35นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:12 → 08:23 ( 1โมง 11นาที )
  ひかり590号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:18 → 07:57 ( 39นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 08:06 ( 36นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:39 → 08:54 ( 1โมง 15นาที )
  こだま838号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 08:19 ( 36นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:02 → 09:14 ( 1โมง 12นาที )
  こだま840号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:06 → 08:45 ( 39นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:10 → 08:50 ( 40นาที )
  さくら540号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 08:57 ( 35นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:38 → 09:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま842号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:43 → 09:19 ( 36นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:56 → 09:32 ( 36นาที )
  みずほ600号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:07 → 09:42 ( 35นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 09:57 ( 39นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:33 → 10:13 ( 40นาที )
  さくら542号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:38 → 10:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま844号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 10:19 ( 36นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:03 → 10:39 ( 36นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 10:57 ( 39นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:33 → 11:13 ( 40นาที )
  さくら544号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:38 → 11:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま846号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 11:19 ( 36นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 11:39 ( 36นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 11:57 ( 39นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:33 → 12:13 ( 40นาที )
  さくら546号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:38 → 12:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま848号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 12:19 ( 36นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:53 → 12:32 ( 39นาที )
  さくら548号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 12:39 ( 36นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 12:57 ( 39นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:33 → 13:13 ( 40นาที )
  さくら550号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:38 → 13:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま850号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 13:19 ( 36นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 13:39 ( 36นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 13:57 ( 39นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:33 → 14:13 ( 40นาที )
  さくら552号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:38 → 14:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま852号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 14:19 ( 36นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:03 → 14:39 ( 36นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 14:57 ( 39นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:33 → 15:13 ( 40นาที )
  さくら554号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:38 → 15:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま854号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 15:19 ( 36นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 15:39 ( 36นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 15:57 ( 39นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:33 → 16:13 ( 40นาที )
  さくら556号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:38 → 16:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま856号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:43 → 16:19 ( 36นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 16:39 ( 36นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:12 → 16:51 ( 39นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:22 → 16:57 ( 35นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:33 → 17:13 ( 40นาที )
  さくら558号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:38 → 17:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま858号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 17:19 ( 36นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:53 → 17:32 ( 39นาที )
  さくら560号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 17:39 ( 36นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:12 → 17:51 ( 39นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:22 → 17:57 ( 35นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:33 → 18:13 ( 40นาที )
  さくら562号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:38 → 18:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま860号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 18:19 ( 36นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:53 → 18:32 ( 39นาที )
  さくら564号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:03 → 18:39 ( 36นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 18:57 ( 39นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:33 → 19:13 ( 40นาที )
  さくら566号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:38 → 19:55 ( 1โมง 17นาที )
  こだま862号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 19:19 ( 36นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:53 → 19:32 ( 39นาที )
  さくら568号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:06 → 19:41 ( 35นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:10 → 20:23 ( 1โมง 13นาที )
  こだま864号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 20:00 ( 39นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:29 → 20:04 ( 35นาที )
  みずほ608号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:43 → 20:19 ( 36นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:53 → 20:31 ( 38นาที )
  さくら570号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:57 → 21:08 ( 1โมง 11นาที )
  こだま866号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 20:36 ( 34นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 20:52 ( 35นาที )
  みずほ610号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:37 → 21:12 ( 35นาที )
  のぞみ270号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:58 → 22:01 ( 1โมง 3นาที )
  こだま870号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:03 → 21:43 ( 40นาที )
  のぞみ272号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:25 → 22:04 ( 39นาที )
  さくら572号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:42 → 22:44 ( 1โมง 2นาที )
  こだま872号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:59 → 22:40 ( 41นาที )
  ひかり592号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:12 → 22:47 ( 35นาที )
  みずほ614号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:23 → 23:21 ( 58นาที )
  こだま874号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket